Kuressaares vabastatakse maamaksust ligi 800 inimest

Kuressaare linn võimaldab käesoleval aastal 793 pensionärile ja represseeritule saada maamaksusoodustust kokku 324 971 krooni ulatuses.

Vanemmaakorraldaja Piret Laidi sõnul ei pidanud eelmistel aastatel soodustuse saanud maaomanikud uut avaldust tooma, kuid 15. detsembriks laekus linnavalitsusse soodustuse saamiseks täiendavalt 107 avaldust.

Eelnevatel aastatel toodud avalduste alusel vabastatakse maamaksust 607 pensionisaajat (214 795 krooni ulatuses) ja 94 represseeritut (61 742 krooni ulatuses). 15. detsembriks 2006 toodud avalduste alusel vabastatakse 48 pensionisaajat (17 264 krooni ulatuses) ja neli represseeritut (31 170 krooni ulatuses).

Maakasutusi on Kuressaare linnas 3080, maamaksu maksjaid 8086. Linna üldpindala on 14 954 000 m2, maamaksu laekub 7 806 128 m2 maa eest (linna munitsipaalomandis oleva maa eest maamaksu ei maksta. Kokku planeeritakse maamaksu laekumist käesoleval aastal 4,9 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email