Hoonestusõigus Kuressaare golfiväljaku kinnistule (1)

Täna toimuval linnavolikogu istungil on ühe päevakorrapunktina arutlusel hoonestusõiguse seadmine Kuressaare golfiväljaku kinnistule.

Kuressaare linnapea Urve Tiidus ütles, et tegemist on AS-ga Saaremaa Golf sõlmitud rendilepingu täpsustamisega. Tema sõnul jääb golfiväljaku all olev maa endiselt linna omandisse, kuid hoonestusõiguse seadmine annab maa rentijale (st AS-le Saaremaa Golf – toim.) suurema kindlustunde majandustegevuse kavandamisel, et golfiväljaku väljaehitamine edukalt lõpule viia. Kõigi eelduste kohaselt peaks Kuressaare golfiväljak avatama 2008. aasta kevadel.

Kuressaare linnavolikogule esitatud otsuse projekt näeb ette golfiväljaku kinnistule hoonestusõiguse andmist 25 aastaks, kusjuures aastatasu suuruseks on ette nähtud kaks varianti:

197 781 krooni, mille tasumine toimub ½ osas kahel korral aastas, või – see on teine variant – tasutakse kuni rajatise valmimiseni 10 000 krooni aastas ja alates golfiväljaku valmimisele järgnevast aastast (st 2009. aastast) on aastatasuks 1,5% kehtivast maa maksustamishinnast, kusjuures selle tasumine toimuks samuti ½ osades kahel korral aastas.

Golfiväljaku all oleva maa maksustamishinnaks on 13 185 400 krooni, mis tähendab, et pärast golfiväljaku valmimist peab hoonestusõiguse saaja tasuma kinnistu omanikule (Kuressaare linnavalitsusele) aastas 197 781 krooni.

Kumma variandi kasuks otsustab linnavolikogu, selgub tänasel istungil.

Lugejale selgituseks:

Hoonestusõigus – so maa kasutamisele andmise vorm, kus maa omanik on üks isik ja maa kasutaja, kellel on õigus maatükk hoonestada, teine isik, ja kus maatükk ja hoone on iseseisvad kinnistud. Hoonestusõigus võimaldab hoonete müümist (käivet) lahus maatükist.

Hoonestusõigus on võõrandatav ja pärandatav tähtajaline õigus omada kinnisasjal sellega püsivalt ühendatud ehitist. Ilma hoonestusõigust seadmata oleks maatükil asuv ehitis õiguslikult selle maatüki oluline osa. Hoonestusõigust võib seada vaid kindlaks tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui 99 aastat. Hoonestusõiguse saaja maksab kinnisasja (st maatüki) omanikule hoonestusõiguse tasu, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Allikas: Asjaõigusseaduse
§241-255

Print Friendly, PDF & Email