115 rannakalurit tegid kutseeksami

115 rannakalurit tegid kutseeksami

 

Eile tegid keskkonnateenistuse ruumides kutseeksamit 115 rannakalurit, kes läbisid eelnevalt 10.–11. jaanuaril koolituse.

Eesti Kalurite Liidu kutsekomisjoni aseesimehe Endel Lepisto sõnul on nimetatud koolitus vajalik kõigile kutselistele rannakaluritele, sest 1. jaanuarist 2008 ei ole mere äärde asja ühelgi mehel, kellel ei ole taskus kutsetunnistust.

Lepisto ütles, et kutsetunnistust saab taotleda mees, kellel on tööstaaži kalanduse valdkonnas kolm aastat ja kes on läbinud vastava täiendkoolituse ning sooritanud eksami.

„Kalurite Liidu kutsekomisjonis on eksami läbiviimise põhimõtet pikalt arutatud,” nentis ta. „Kuna meil on enamasti tegemist meestega, kes kala püüdnud juba aastakümneid ja keda selles osas ei ole vaja õpetada, siis hõlmab koolitus põhiliselt seadusandlust – mis nii Eestis kui ka Euroopa Liidus palju ja pidevalt muutub – ning lisaks tuletatakse meelde mõningaid põhitõdesid. Kalurid peavad tegema testi ning praktilise poole pealt täitma püügipäeviku ja tegema sõlme.”

Koos iseseisva tööga on koolitus pikk 24 tundi. Lepisto sõnul näitas kogemus hommikupoolse grupiga seda, et mehed on kodutöö väga hästi teinud – mõni oli juurde konspekteerinud vaat et teise õpiku.

Seda, kui palju on kutselisi rannakalureid Saaremaal ja kogu Eestis, ei osanud Endel Lepisto hetkel öelda. „See selgub käesoleva aasta lõpuks, kui on teada, kui palju neid on atesteeritud,” lausus Lepisto.

Ta lisas, et rannakaluriks võib muidugi nimetada kõiki mereäärseid elanikke, aga siin tuleb mängu sõna „kutseline”, mis tähendab, et inimene võib tegeleda kalapüügi kui sissetulekuallika ja ettevõtlusega, omades müügi- ja majandamisõigust. „Usun, et Saaremaal on vähe neid põlvepikkuseid poisikesigi, kes ei ole käinud kala püüdmas oma tarbeks. Nemad on ka rannakalurid, aga harrastuskalurid,” täpsustas Lepisto.

Tegelikult on Kalurite liidu poolne kalameeste harimine käinud 1999. aastast ja nüüdne koolitus ei olnud Saaremaal esimene. Esimesed mehed läbisid selle juba 2003. aastal. Nemad saavad nüüd riikliku kutsetunnistuse, mis kehtib terve eluaja, ilma koolituse läbimise ja eksamita.

Print Friendly, PDF & Email