Maavalitsus: ruhnlastele ei ole alkoholimaksu kehtestatud

Saare maavalitsuse kommentaar artiklile “Saarlased kehtestasid ruhnlastele õlle- ja viinamaksu” (Oma Saar 19.01.2007)

Ühistranspordiseadus sätestab avaliku liiniveo korraldamisel järgmise põhimõtte: avaliku liiniveo kulud peavad olema kaetud avaliku teenindamise lepingu alusel osutatava ühistransporditeenuse eest saadavast tulust ning riigieelarvest ja omavalitsusüksuse eelarvest antavast toetusest.

Sõlmitud lepingu kohaselt toimub kaubavedu Ruhnu eraldi kaubareisidena. Lennureisi maksumus ei sõltu oluliselt sellest, kas tegu on kauba- või reisijateveoga. Seega, ka kaubareisi puhul kaetakse kaubaveo kulud selle isiku poolt, kellele veoteenust osutatakse, ja riigieelarvest antavast toetusest.

Ruhnu lennuliinil on kokkuleppel vedajaga ja kohaliku omavalitsusega määratud kaubaveo hinnaks 3 krooni ühe kilogrammi kohta. Samuti on kokku lepitud täiendavate soodustuste osas.

Nii näiteks ei pea reisija tasuma kuni 15 kilo pagasi transpordi eest, ühe kaubareisiga on võimalik kauplustel tasuta vedada 450 kg toidu- ja esmatarbekaupu (v.a alkohol), Ruhnu alalistel elanikel on võimalik soodushinnaga vedada kuni 250 kg kaupu jne.

Saare maavalitsus on seisukohal, et alkohoolsete jookide puhul ei ole tegu sellise toidukaubaga, mille vedu peaks toimuma tasuta, seetõttu tuleb kauplustel alkoholi transportimise eest tasuda 3 krooni kilogrammi eest nagu teistegi veoste puhul.

Antud juhul ei ole tegu mingi kaubaartikli maksustamisega, vaid transporditeenuse eest makstava tasuga. Tulenevalt lennureisi maksumusest oleks kaubaveo tegelik hind kaubareisil Kuressaare – Ruhnu 6 krooni ja Pärnust 9,2 krooni 1 kg eest. Seega on ka siin tegu riigieelarvest toetatud hinnaga.

Arusaamatuks jääb kodanik Kaarel Laugu väide ruhnlaste diskrimineerimise kohta. Antud juhul on nii reisijapileti kui ka kaubaveo hinna osas eelistatud olukorras Ruhnu alalised elanikud, kellele on kehtestatud rida soodustusi.

Artiklis viidatud kaukaaslased ja indiaanlased (aga ka viitamata eestlased) on piletihindades võrdsustatud kohalikega ainult ühes positsioonis – nad võivad vedada lennukis tasuta 15 kg käsipagasit ja nii nagu ruhnlased, ei pea ka nemad sel juhul esitama deklaratsiooni käsipagasi hulgas oleva alkoholi kohta ja selle eest eraldi tasuma.

Anu Vares,
maavanema nõunik

Print Friendly, PDF & Email