Saarlased kehtestasid ruhnlastele õlle- ja viinamaksu (6)

Saare maavanema poolt sõlmitud liinileping saksa lennufirmaga näeb ette, et ruhnlastele veetava alkoholi pealt tuleb ruhnlasel maksta 3 krooni kilogrammi pealt juurde (koos taara kaaluga). Nimetatud täiendav summa laekub lennufirmale.

Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele on kõik riigi kodanikud võrdsed, nii rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumiste, samuti varaliste ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Põhiseadus ega ka ükski teine Eestis kehtiv seadus ei täpsusta päritolu mõistet.

Päritolu all võime mõelda nii neegrit, indiaanlast, kaukaaslast; samas ka kihnlast, ruhnlast, saarlast kui ka mulki. Eesti riigi regionaalpoliitika seisneb sisuliselt elanikele teenuste kättesaadavuse tagamises. Võrdselt kättesaadavad peavad olema teenused nii avalikus sektoris kui ka erasektori valdkonnas.

Saare maavalitsusel puudub seadusjärgne pädevus kehtestada mingile kaubagrupile täiendav rahaline kvoot ehk pädevus ette kirjutada (otsustada), mida ruhnlased tarbima peavad.

Vastavalt Saare Maavalitsuse poolt sõlmitud lepingule on näiteks tervisele 100% kahjulikud tubakatooted täiendavalt maksustamata. Osa ruhnlastest peavad saarlaste aktsiooni järjekordseks lolluseks ning kavatsevad maavanema poolt sõlmitud lepingu Tallinna Halduskohtus vaidlustada.

Kaarel Lauk

Print Friendly, PDF & Email