Muusikakoolis tõsteti õppemaksu

Seoses miinimumpalga tõusuga 3600 kroonile tõusis Kuressaare muusikakooli õppetasu 1. jaanuarist 360 kroonile
(10 % miinimumpalgast).

Kuressaare muusikakooli hoolekogu ja linnavolikogu liikme Anti Toplaane sõnul ei ole see otsus veel lõplik, kuivõrd linnavalitsuse poolt kinnitatud eelnõu õppetasu muutmise kohta tuleb arutlusele järgmisel volikogu istungil 25. jaanuaril.

Kuressaare linnavolikogu määruse järgi tehakse ettepanek muuta Kuressaare muusikakooli õppetasu suuruseks 9 % ja Kuressaare kunstikooli õppetasu suuruseks 4,5 % Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.

Seega tuleb oodata linna eelarve kinnitamist, et selguks huvikoolide õppemaksud aastaks 2007.

„Püüame leida lahendusi õppetasu pidurdamiseks. Praegu on pall volikogu käes,” seisab muusikakooli kodulehel.

Print Friendly, PDF & Email