Krimi

Kolmapäeval avastasid piirivalvurid Kuressaare lennujaama piiripunktis tulirelva ebaseadusliku lisaseadise.

Tulirelva ebaseaduslik lisaseadeldis, täpsemalt aga tulirelva helisummuti leiti Soome Vabariigist Kuressaarde saabunud lennureisija pagasist. Leitud seadeldis anti üle Lääne Maksu- ja Tollikeskuse töötajatele.

Lääne Piirivalvepiirkonna ametlikus pressiteates on öeldud, et Soome kodanik Kari, kelle pagasist ebaseaduslik ese leiti, saabus Saare maakonda selleks, et osaleda jahil Muhu saarel.

Piirivalvepiirkonna ülem Alvar Vallau ütles, et vastavalt Eestis kehtivale relvaseadusele on öösihiku ja helisummuti tsiviilkäibes kasutamine keelatud. „Et vältida asjatuid sekeldusi piiril, palun kõigil jahikorraldajatel edaspidi selle seadusega arvestada,” ütles Vallau.

Print Friendly, PDF & Email