Ameerika luure juht: Venemaa poliitika on Läänele ohtlik

Ameerika luure juht: Venemaa poliitika on Läänele ohtlik

 

Hiljuti esines Ameerika luure pealik hoiatusega – Venemaast on kujunemas energeetiline üliriik ning rahvusvahelises poliitikas järgib see riik üha enam eesmärke, mis on vastuolus Ameerika Ühendriikide ja ülejäänud Lääneriikide huvidega.

Igal aastal esitab USA riikliku luure juht John Negroponte (fotol) Kongressile ülevaate riiki ähvardavatest rahvusvahelistest ohtudest. Käesoleva aasta ülevaates on öeldud, et jätkuvalt kõrged hinnad energiakandjatele on võimaldanud Venemaal varasemaga võrreldes mängida rahvusvahelises poliitikas tähtsamat rolli.

“Kiiresti arenev majandus ja märkimisväärsed edusammud sise- ja välispoliitikas on tõstnud Venemaa meelekindlust ja võimaldanud tal suurendada kaitsekulutusi.

Kõik see on andnud Kremlile julgust viia ellu poliitilisi eesmärke, mis alati pole vastavuses Lääneriikide huvidega,” teatas Negroponte oma kirjalikus aruandes Kongressi luureküsimustega tegelevale komisjonile.

USA luure pealik on seisukohal, et konkurents Venemaaga raskendab koostööd, mille eesmärk on selliste tähtsate rahvusvahelise elu küsimuste lahendamine nagu võitlus terrorismi vastu, tuumarelva leviku tõkestamine ja demokraatia juurutamine Lähis-Idas.

„Vastavalt sellele, kuidas Venemaa läheneb 2008. aasta märtsis toimuvatele presidendivalimistele, on tema valitsus end kui Lääne usaldusväärset partnerit diskrediteerinud, sest sisemaal on ta maha surunud poliitilise opositsiooni,” väidab Negroponte. „Nagu hiljutine Litvinenko tapmine näitas, ähvardab jätkuv probleemide ja takistuste kasvamine halvendada Venemaa suhteid Läänega laias mastaabis.”

Aleksander Litvinenko oli Kremli kriitik, kes elas Suur-britannias ja suri ühes Londoni kliinikus möödunud aasta 23. novembril, kusjuures eelnevalt oli teda mürgitatud poloonium-210 surmava doosiga. Surmaeelses avalduses süüdistas ta oma mürgitamises Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Kreml loomulikult on oma osalust Litvinenko surmas eitanud.

USA luure juht on sügavalt veendunud, et Venemaa taktika rahvusvahelises poliitikas on viinud hõõrumisteni Läänega. Negroponte räägib, et Venemaa püüab oma ülisuurtele energiatooraine varudele toetuvat majanduslikku võimsust kasutada selleks, et avaldada survet naaberriikidele ja mõjutada nende sisepoliitikat Kremlile meeldivas suunas.

Sealjuures tehakse vihje sellistele riikidele nagu Gruusia ja Ukraina, mis kunagi olid Nõukogude Liidu vabariigid, kuid mis nüüd on Negroponte veendumuste kohaselt asunud tõelise demokraatia teele.

Siinjuures on huvitav märkida, et Negroponte justnagu ei märkagi, kuidas Ameerika Ühendriigid ise on ajaloos kasutanud ja kasutavad praegu oma majanduslikku ülemvõimu selleks, et oma tahet teistele (näiteks Iraagile ja Afganistanile) peale suruda.

Tundub, et Negroponte arvates on õige seisukoht – mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale.

Kuid jätkakem John Negroponte poolt üllitatud ülihuvitava dokumendi tsiteerimist: „Venemaa püüab oma huvides ära kasutada hoobasid, mis talle on andnud kõrged hinnad energiakandjatele ja kasutab üha enam tugeva käe taktikat oma naabermaade suhtes.”

Ja siin teeb Ameerika luure pealik hoiatuse – juurdepääs energiaressurssidele on Lääneriikide haavatav koht. Kogu olukord halveneb vastavalt sellele, kuidas energia tootjad kasvatavad oma majanduslikku jõukust ja nende tarbijad peavad energiakandjate pärast üha agressiivsemat võitlust.

„Me oleme astunud uude ajastusse, milles energeetiline julgeolek on saanud domineerivaks prioriteediks, ja seda mitte üksi USA ja Lääne jaoks tervikuna, vaid ka selliste majanduslikus plaanis kiiresti arenevate riikide jaoks nagu Hiina ja India, kellest on saanud suured energiaressursside tarbijad,” on John Negroponte veendunud.
Urmas Kiil

Print Friendly, PDF & Email