Saare maakonnas vastab tuleohutusnõuetele neli kooli

Päästeameti töötajate poolt läbi viidud järelevalve tulemuste põhjal vastas 2006/2007 õppeaasta alguses Saare maakonna 27 koolist täielikult tuleohutusnõuetele vaid neli.

Paljudes koolides on viimastel aastatel tuleohutust parandatud vastavalt võimalustele. Täielikult vastavad tuleohutusele Mustjala, Kaali, Kuressaare ja Muhu põhikoolid. Ametnike hinnangul on tuleohutuslikult halvas seisus Torgu Põhikool ja riigi hallatav Orissaare Internaatkool koos internaadiga.

Torgu põhikooli direktori Anne Ranna sõnul sõltub kooli tuleohutusliku seisundi parandamine valla eelarvest ja riiklikest investeeringutest. Samas kinnitas Rand, et esmavajalik on koolis tehtud ning ohu korral suudetakse lapsi kaitsta. „Arusaadav, et päästeametil on oma nõudmised, aga ei ole nii lihtne hakata koridoris kohe puupõrandat välja vahetama,” selgitab Rand ning lisab, et kõiki koole ei saa võtta ühe mõõdupuu järgi.

2006. aasta suvel teostati tuleohutusega seotud remonttöid Salme ja Tornimäe põhikoolides, Kuressaare gümnaasiumis ja Saaremaa ühisgümnaasiumis.

Lääne-Eesti päästekeskuse tuleohutusbüroo juhataja Jaak Jaanso sõnul on koolid püüdnud jooksvad puudused, mis suuremaid investeeringuid ei nõua, koheselt kõrvaldada. Kuni 100 000 krooni maksva tulekahjusignalisatsiooni soetamine käib aga paljudele koolidele iseseisvalt üle jõu. Jaanso lisas, et tuleohutuse heaks saaks kooli juhtkond ka raha kulutamata palju ära teha.

“Kooli töötajate tuleohutusalane õpe, laste evakuatsiooniõpe ning vestlused lastega tuleohutuse teemadel peaks olema igas koolis kavas,” sõnas Jaanso.

Alates 2005. aasta aprillist on enam kui 300 õpilasega koolidel kohustus paigaldada tulekahju-signalisatsioonisüsteemile lisaks seade, mis edastab tulekahjuteate Päästeameti häirekeskusele. Saaremaal on selline kohustus kahel koolil.

Securitase turvafirma juhi Ahti Kuuse arvates Kuressaare gümnaasiumis selline seade veel ei tööta. Saaremaa ühisgümnaasiumi haldusjuht Aado Haandi loodab antud seadme töökorda saada juba jaanuarikuu jooksul.

Enamuses maakonna koolides on paigaldatud automaatne tulekahjusignalisatsioon ning koolides viiakse läbi tuleohutuse alaseid õppusi. Puudusi esineb turvavalgustuse ja tuletõkkesektsioonideks jagamise osas.

Print Friendly, PDF & Email