Kohaliku omaalgatuse programm laieneb ka linna

Kohaliku omaalgatuse programm võimaldab sel aastal esmakordselt taotleda toetust ka linnas tegutsevatel mittetulundusühendustel.

Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja kt Ene Padriku sõnul on kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) avamist linnaelanikele kaalutud aastaid, kuid mõte on jäänud rahaliste võimaluste taha. Sel aastal on programmi eelarve 24 miljonit krooni ehk täpselt poole rohkem kui möödunud aastal.

„Kuna programmi eelarve võimalused sel aastal suurenevad, on eesmärgiks võimaldada ka linnainimestel osaleda senisest rohkem oma linna või linnaosa arengus,” rääkis Padrik.

Praegu on programmi rakendamise sihtpiirkonnaks kuni 2 500 elanikuga asulad.

Jaanuari lõpus toimub siseministeeriumis programmi rakendamist käsitlev koosolek, kuhu esitavad oma ettepanekud liikumine Kodukant ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Praeguse seisuga on maavalitsused avaldanud valmisolekut võtta taotlusi vastu nii maapiirkonnast kui linnast.

Seda tingimusel, et taotlusvoorud maa ja linna jaoks toimuvad eraldi, sest muidu läheb töökoormus liiga suureks.

Ene Padrik ütles, et maapiirkonnad uuenduste tulemusel ei kannata, sest programmi eelarve on möödunud aastaga võrreldes suurenenud kaks korda. Maapiirkonna jaoks on programmi kasutegur suurem. Kavas on juurutada linna ja maa jaoks erinev rahastamise jaotus. See tähendab, et iga maakond saab projektide rahastamisotsuste tegemiseks kaks summat: ühe maapiirkondadest laekunud projektide ja teise enam kui 2500 elanikuga asulatest laekunud projektide rahastamiseks.

Kodukant kogub külaseltside arvamusi

Liikumise Kodukant uus tegevjuht Kadri Pau ütles, et kui linna laienev KOP on eraldi rahaga ja küladelt raha ära ei võeta ning rahastatavaid tegevusi ei vähendata, siis pole selle vastu midagi. „Ka linn vajab omaalgatust,” ütles Pau. „Kui programmi rahaline maht jääb aga samaks ja lisandub linn, siis ei ole Kodukant sellega kindlasti nõus, sest KOP on külaseltsidele raha saamiseks üks esmaseid võimalusi,” lisas ta.

Praegu kogub Kodukant külaseltsidelt arvamusi ja ettepanekuid seoses KOPi tingimustes kavandatavate muudatustega.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise.

Programmi valdkonnad on: kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine; kohaliku elukeskkonna parandamine. Programmi abikõlblike tegevuste pikem loetelu vt „Programmi abikõlblikud tegevused”.

Taotlusi programmi vahenditest toetuste saamiseks võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.

Taotlused tuleb esitada projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse.

Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidele on seni olnud kuni 15 000 krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 30 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email