Maakonna kriisikomisjon on uueks tormiks valmis

Ilmajaam hoiatab Eestit ja Lääne-Eesti saari uue tormi eest 18.–19. jaanuaril. Saare maakonna kriisikomisjoni aseesimehe maasekretär Andrus Lulla sõnul on komisjon tegutsemisvalmis.

“Ilma halvenemise puhuks on meil tegutsemise järjekord väga täpselt paika pandud. Päästeamet teostab pidevat olukorra monitooringut maakonnas. Samuti on sõlmitud kokkulepped mitmesuguse info saamiseks, nt Roomassaare sadama valvur edastab päästeametile teavet veeseisu kohta.
Kui olukord on päästeameti hinnangul muutumas kriitiliseks, teavitatakse sellest maavanemat, kes langetab otsuse kriisikomisjoni kokkukutsumiseks,” selgitas Lulla plaani ohu korral tegutsemiseks.
Andrus Lulla sõnul oli heaks õppetunniks 2005. aasta jaanuaritorm, mille alusel ajakohastati nii maakonna kui ka omavalitsuste koostöökavu tegutsemiseks tugeva tormi tagajärjel tekkivates hädaolukordades.

Nii on Kuressaare linna üleujutatavad alad kaardistatud erinevate veetõusu tasemete järgi.

Vajadusel teeb kriisikomisjon koostööd Kadi raadioga, teavitamaks inimesi võimalikust ohust ja andmaks juhtnööre edasiseks käitumiseks.

„Aastatel 2005–2006 tegime Kadi raadioga ühisprojekti, varustades rannaalade inimesi raadiotega, et nad oleksid hädaolukorras siiski infoga kursis,” räägib Lulla. Ta lisab, et juhul, kui torm muutub ähvardavaks, asub inimestele informatsiooni ja juhiseid jagama kriisikomisjoni teavitusgrupp, kuhu kuuluvad maavalitsuse avalike suhete nõunik Anu Vares ning piirivalve ja politsei pressiesindajad.

Kriisikomisjoni aseesimehe sõnul analüüsitakse täna maavanema ja maakonna päästeametiga hetkeolukorda ja tormiprognoosi ning langetatakse otsus, kas on vaja korraldada nõupidamine kohalike omavalitsuste esindajatele ning teistele kriisireguleerimisse kaasatavatele ametkondadele.

Print Friendly, PDF & Email