Saarlased peavad PRIA-le tagastama 2,9 miljonit krooni

69 Saaremaa põllumajandustootjat peavad PRIA-le tagasi maksma 2,9 miljonit krooni toetusraha, ütles PRIA pressinõunik Taavi Linnamäe. 26 Hiiumaa tootjat peavad tagasi maksma 1,6 miljonit krooni toetust.

Tagasinõue puudutab ühtse pindalatoetuse, põllukultuuride kasvatamise täiendava otsetoetuse, mahetootmise toetuse, keskkonnasõbraliku tootmise ja ebasoodsamate alade toetuse raames väljamakstud summasid. Üle Eesti on tagasinõue vormistatud 579 taotlejale.

Nendest 200 taotlejale tagasinõuet ei esitata, kuna „rikkumise“ summa on rahasse ümber arvutatuna alla 100 euro. 187 taotlejale (kelle hulgas on 69 saarlast ja 26 hiidlast) saadeti 10. jaanuaril välja tagasinõude otsus, nende taotluste osas tehakse tasaarveldus ning makstakse 2006. a toetus välja.

Ühtse pindalatoetuste (ÜPT) taotluse menetlustähtaega on Saare maakonnas pikendatud 168 tootjal kogupinnaga 9320 hektarit. Menetlus lõpetatakse ja toetus makstakse taotlejatele välja nii kiiresti kui võimalik, kuid tulenevalt õiguslikest alustest peab PRIA seda tegema ühtse pindalatoetuse puhul hiljemalt 30. juuniks 2007.

Põllukultuuri kasvatamise täiendava otsetoetuse menetlust on pikendatud 45-l Saare maakonna taotlejal kogupinnaga 758 hektarit. Põllukultuuride kasvatamise täiendava otsetoetuse puhul on menetluse lõpetamise tähtajaks 30. aprill.

Lisaks sellele on põllumajandusministeeriumi otsusega kuni läbiviidava auditi tulemuste selgumiseni peatatud 200 taotluse menetlemine, nende seas 103 saarlase ja 59 hiidlase taotlus.

Veel on 300 taotlejat, kellel on ühe või teise toetuse menetlustähtaega pikendatud ning pindasid, toetuse ja tagasinõude summasid pole veel korrigeeritud ja välja arvutatud. Seda tehakse nii kiiresti kui võimalik, kindlat tähtaega ei ole hetkel veel võimalik öelda. Saaremaal on selliseid tootjaid alla 100 ja Hiiumaal alla 50.

Tootjad ja Saare maavalitsuse esindajad arutasid toetuste väljamaksmisega seonduvat problemaatikat möödunud nädalal. Kohtumise tulemusena on oodata maavalitsuse kirja põllumajandusministeeriumile ja PRIA-le.

Print Friendly, PDF & Email