Loona mõisa kõrvale kerkib külastuskeskus

Loona mõisa kõrval asuvasse endisesse karjakastelli rajatakse Riikliku Looduskaitsekeskuse Saare regiooni külastuskeskus.

Keskuse Saare regiooni direktori Tõnu Talvi sõnul rahastab möödunud aasta detsembris alustatud külastuskeskuse ehitamist riik. Selleks eraldati 2005. aasta lisaeelarvest 3,7 miljonit krooni, mis katab hoone ehitamise kulud. Ekspositsiooni jaoks tuleb leida lisaraha.

„Eesmärgiks on panna restaureeritavasse endise karjakastelli säilinud tiiba välja saarte loodust ja looduskaitseobjekte tutvustav ekspositsioon ning luua erinevad interaktiivsed võimalused kõige selle tutvustamiseks.

Loonale rajatav keskus võimaldab infojagamist ja turistide suunamist märkimisväärselt parandada. Esmakordselt saame Saaremaa looduskaitseobjekte, sealhulgas Vilsandi rahvusparki tutvustava põhjalikuma ekspositsiooni,” selgitas Talvi.

Kuna Talvi sõnul on tegemist täielikult muinsuskaitse all oleva hoonetekompleksiga, tehakse tööde käigus väga tihedat koostööd muinsuskaitseametiga.

Kevadel valmiva hoone ehitustöid juhivad riigi poolt keskkonnaministeeriumi info- ja tehnokeskuse peaspetsialist Ülo Pronin, ehitusfirma Arco Ehitus Saaremaa osakonnast Karl Link ja muinsuskaitseameti poolt Tõnu Sepp.

Hetkel külastajaid teenindavad infopunktid Vilsandi rahvuspargis Loonal ja Viidumäe looduskaitsekeskuses Viidumäel jäävad alles ning aasta esimeses pooles on plaanis täiendada ka seal asuvaid ekspositsioone.

Print Friendly, PDF & Email