Krimi

Kohtupidamine küüditaja üle lükkub kevadesse

Tänaseks Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumajja kavandatud kohtuistung Stepan Nikejevi süüasjas lükkub kohtualuse haiguse ja prokuröri hõivatuse tõttu edasi.

Kuressaare kohtumaja juht, kohtunik Kristel Pedassaar ütles, et Stepan Nikejevi süüasja arutelu lükkub edasi, kuna kohtualuse tervislik seisund ei võimalda tal kohtusse ilmuda.

Pealegi on ka riiklik süüdistaja teatanud, et tihe töögraafik ei võimalda tal tänaseks kavandatud kohtuistungil osaleda. „Tõenäoliselt hakkab Kuressaare kohtumaja Nikejevi süüasja arutama kas käesoleva aasta aprillis või mais,” rääkis Pedassaar.

Stepan Nikejevit süüdistatakse kriminaalkoodeksi §611 lg. 1 järgi, so inimsusevastaste kuritegude toimepanemine, mille alusel võib kohus süüdlast karistada 8–15-aastase või eluaegse vangistusega. Riikliku süüdistuse järgi osales Nikejev 1949. aasta märtsis Saare maakonna elanike Venemaale küüditamise ettevalmistamises.

Print Friendly, PDF & Email