Tänane päev möödanikus

12. jaanuaril 1528 krooniti Rootsi üks tuntumaid kuningaid Gustav I Vasa

Tema õige nimi oli Gustav Eriksson (eluaastad 1496 – 1560). Selle mehe võimuletulek pani aluse Vasa kuninglikule dünastiale, mille esindajad valitsesid Rootsit aastail 1523–1654 ja Poolat aastail 1587–1668.
Gustav I oli valitseja, kelle ajal käivitusid protsessid, mis viisid hiljem, XVII sajandil Rootsi kui suurriigi tekkele. Nagu teada oli Läänemeri siis Rootsi riigi sisemeri ja Eestis tuntakse seda perioodi „vana hea Rootsi aja” nime all.

Pärast seda, kui Gustav Eriksson oli edukalt juhtinud ülestõusu Taani kuninga Christian II vastu, nimetati ta 1521. aastal regendiks. Valitsejaks sai ta 1523. aastal, kuid tema pidulik kroonimine leidis aset alles viis aastat hiljem.

Just Gustav I valitsemise ajal võeti Rootsi kuningriigis vastu protestantism. Ajalukku on see valitseja jäädvustunud salapärase ja vastuolulise isiksusena. Ühelt poolt peetakse teda Rootsi riigi vabastajaks Taani ülemvõimu alt – just tema tegi lõpu 1389. aastal Rootsilt sõltumatuse röövinud Kalmari unioonile. Teiselt aga on Gustav I kirjeldatud kui äärmiselt despootlikku valitsejat, keda iseloomustasid halastamatud ning julmad valitsemismeetodid.

Kui Gustav I 1523. aastal võimule tuli, oli ta laiemale üldsusele vähe tuntud. Ta hakkas valitsema riiki, mis oli lõhestatud ega omanud keskset valitsust. Riigi ühendamisega tuli esimene Vasa aga suurepäraselt toime – just seetõttu vaadeldakse teda rootsi ajalookirjanduses kui kaasaegse Rootsi riigi rajajat ja rahva vabastajat.

Gustav I ise armastas end nimetada Mooseseks, kes on päästnud oma rahva orjusest, andnud lihtinimestele seadused ja rajanud riigi, mis peab teenima rahva huve.

Print Friendly, PDF & Email