Na, tervidust teitele!

Na, tervidust teitele!

 

Neh, aasta oo kinaste peele akand, a sa p`teagid, mes sool ees oota oo ning sennepärast ma uurisi vehe tähemärkist ka. Jo sa nüid aru said, et ma tegi so jäuks oruskoobi valmis. Jäta siiss omal meele.

JÄÄRAS – aasta oo so jäuks uvitav. Abrillis oo sool suur tehing ees ning kui sa nüid muistust ees äi pea, siis viab rahakoti tühaks ja sa peed akama vüisilist tööd tegama. Septembris lehed sa arsti juure ning kui sa mees oled, siiss tuled ambaarsti juurest oma jälgte peel välje, kui sa naine oled, siis vöib neid jälapaarist rohkemgid olla, sest soole panti jöulude aegu titt akkama.
SÖNN – sa oled ermus nobe keik asju tegema, ainuld vaada, et sa kuskispool pööru peel perseli äi köi. Raha akab aasta algusest jüba sesse tulema nenda, et äi jöua mette koosidagid ning see löpeb jaanipeeva sama äkisti kut algaskid. Septembris oodab sind vöit – sa saad Kadi raadjust plaadi.
KAKSIGUD – terve aasta oo sool üksainam suhtlemine ning sennepärast tuleb ning leheb egat seltsi inimesi. Kui kuu jöuab Iiumaa märki, siis vöid sa naabride juurest uvidavad tööd saada, ainuld et sennest peed ee ütlema, sennepärast, et kahe tuhande krooniga sa peret ee äi toida mette. Septembris aevad lapsed so inge täis ning sa vetad omale koera.
VÄHK – see oo soo jäuks keeruline aasta, sennepärast et sool oo sörad ning seal oo ka ning et sa tahad öiged pidi köima öppida, siis see vöib soo jäuks petust kaasa tuua. Raha sool oo priipärast, ainuld et, kui sa mees Vähk oled, siiss saad seda tarvita siiss, kui naine lubab. Sennest vöid sa ka mau aavad saada, aga nee paranevad easte. Üks Vähk-naine vöib soole augustis selja tagand tagurpidi kallale tulla.
LÖVI – sa katsud oma möirgamisega seakisast vöitu saada, aga jeed alla ning sennepärast peed ettevaatlik olema, et kiskid soole karvavötmise jäuks tuld katla alla äi tee. Kui sa vagavaste oma asju aed, siis vöib jühtuda, et lehed reisile ning satud Aafrika. Suve alguses vöib soole Kaljukitsega armasdos peele tulla ning las ta tulebkid – see oo ea ning leheb sügiseks peeld ee jälle. Lotuvöit oodab sind ka – sa saad Viikinguga 49 krooni.
NEITSI – sool oo senne aasta esimene pool keikse param kodu passida, et egatsugu sigadustest eemal oida, muidu vöib jühtuda, et lehed vangi. Abikaasaga oo teite oma vahelist suhted kehvad, kuid nee paranavead jaanipeevaks ee. Oktoober oo ea kuu pitkemale reisile minna ning oled ühna nädal aega Talinas. Aasta löppus saad nöukse uudise, mes muudab so elu egavesti.
KAALUD – muidu pole äda midad, ainuld et aasta algusest kevadeni välje vöivad so tee peele jühtuda ootamatud asjad. Pahandus vöib tulla liikluses, kui sa viiesajast vehem pakud. Turul katsu vehe köia, sest seel vöid sa kaalumisega petta saada. Tervis oo muidu ea, ainuld sügise poole oo sool kaas keikse aeg köhus ning p`taha mette välje minne. Sa peed katsuma jooksmas köia, aga keset peeva, muidu aed ristiinimest umigu üles.
SKORPJUN – raha oo sool palju – nii kut sa asteld vehe viibudad, nenda oo rahakott kohe jämem. Ainuld et tööd oo sennega rohkem – sa peed ju seda raha kogus aeg peitma. Sa peed olema siiskid ettevaatlik, sest juuli alguses ostad sa omale autu, a see vöidakse nädala pärast ee varasta, kui sa silma lahti äi oja. Naine-Skorpjun leheb oktoobris teist korda mihele.
AMBUR – et kuu jöuab jüst parajate Kuresaare kerigu torni, siis oo sool egadepidi ilus aasta, sool pole taris töölgid köia, mingitsugust mured sool äi ole ja ammetnikud toovad sotsjaaltoetuse soole ühna kodu käde. Sügese lehed ämmaga riidu, a sool önnestub ta vanadekodu sokuta. Katsu ennast tagasi oida, sest tervis oo sool nii ea, et pakud oma sünnipeeval perearstile peksa.
KALJUKITS – see aasta akab soole kehvaste, a leheb jooniga paramaks, nenda et jüba märtsis peele valimisi vöib so elu tükkis teiseks minne. Äi – riigikoguse sa p`saa, sest sa pole senna jo kandideerind mette, a sui toob soole raha nenda, et sa saad oma sauna valmis tehje. Sügis jeeb so jäuks alliks, a aasta löpp viab jälle ülese, kui sa libedaga jüst seliti äi köi.
VEEVALAJA – aasta oo uvidav, sest sa katsud suitsedamist maha jätta, a akad jälle. Sa oled ermus aktiivne ning streigid koos tohtritega, kuigid sa arst äi ole ning nöuad ega nuka peel öpedajate palga töstmist, kuigid so oma aridus löpes viiendamas klassis suure söögivahetunniga. A raha paistab sool terveks aastaks jäguvad ning kevade vöib sool laevareis ees olla, sa söidad Triikist – Sörule ning öhta tagasi ka. Vööruid naisi ennem jöulust soole ette nähje äi ole.
KALAD – so jäuks oo see uimane aasta, a vahel oo meele lahudust erpsasti ning sa peed easti tehele panema, et sa kuskispool kuivale äi jee. Raha peed sa lugema kogus aeg ning ämmaga peed lebi saama, sest ta müis laraka maad ee ja sool oo lootust. Novembris peed ettevaatlik olema, et sa kuskispoole vörku kinni äi jee ning siia pähe ee äi vileerida. A muidu pole sool äda midad.

Said sa nüid targemaks ka? Ma arva küll.
Neh, olga ning!

Print Friendly, PDF & Email