Kuidas riigikogus töötatakse (2)

Kuidas riigikogus töötatakse

 

Minult on viimasel ajal nii palju riigikogu töö kohta päritud, et pidasin vajalikuks selle siinkohal kirja panna. Teen seda kohe päevade kaupa, et oleks ülevaatlik.

Esmaspäeval

saabume majja enne üheksat, kes varem, kes hiljem. Siis algavad fraktsioonide koosolekud. Reformierakonna fraktsioonis on see üks olulisemaid, sest osalevad peaminister ja teised meie erakonna ministrid. Lisaks nädala päevakava arutelule peatutakse peaasjalikult avalikkuse tähelepanu all olevatel valupunktidel.

Paljudes küsimustes kujundatakse seisukohad ning otsustatakse hääletamistaktika suures saalis.

Kell 11 algab alaliste komisjonide töö. Kuna komisjonides on riigikoguliikmeid kõikidest fraktsioonidest, on need minu arvates ühed põnevamad arutelud. Nimelt tuleb ju igaüks komisjoni oma ja nimelt oma fraktsiooni arvamusega ühest või teisest küsimusest.

Need tunnid on tuliste vaidluste ja maailmavaadete põrkumise kohad. Ühe või teise eelnõu saatus otsustatakse hääletamisel, ka kõiksugu parandusettepanekud vaieldakse läbi ja saadetakse suure saali ette komisjonipoolse seisukohaga. Tihtipeale jääb aeg lühikeseks, sest kell 13 alustavad oma tööd ajutised ja probleemkomisjonid. Need komisjonid on moodustatud riigikogu otsusega ja liikmed valitud komisjoni volituste ajaks. Viimase aja vahest kuumim komisjon oli Estonia huku komisjon, millest saime palju kuulda-näha.

Edasi, kell 15 algab suure saali istung, kus kinnitatakse nädala päevakord. Iga istungi eel antakse üle eelnõusid ja riigikoguliikmed võivad esineda avaldustega. Pärast nende protseduuride lõppu on vaba mikrofoni aeg, mida kasutatakse vahelduva usinusega.

Järgnevalt koostab iga riigikoguliige oma kava kuni hiliste õhtutundideni välja ise. Kas kirjutab artikleid, viimistleb esinemisi, vastab kirjadele või jõuab veel valimisringkonnaski ära käia.

Teisipäeva

hommikul kell 9 jätkavad fraktsioonid oma töökava järgi. Reformierakonna fraktsioon keskendub reeglina mingile konkreetsele küsimusele. Fraktsioonis võib ka külalisi näha.

Kell 10 alustab taas suur saal, vastavalt esmaspäeval kinnitatud päevakorrale. Kell 14 alustavad alalised komisjonid. Taaskord tuliste vaidluste taustal kujundatakse seisukohti, vahel koguni vihastatakse, kuid lahkutakse siiski sõpradena. Samamoodi kui esmaspäeva õhtutundidel koostab iga riigikoguliige ka nüüd oma edasise töökava ise.

Kolmapäevase

päeva esimene pool on kõikidel fraktsioonidel kavandatud erinevalt. Reformierakonnal käivad sel päeval reeglina külalised. Mõned näited: arhitektide liit, politsei peadirektor, haridusjuhid, ettevõtjad ja paljud teised. Sellesse aega mahub ka erakonna juhatuse koosolek, kus fraktsiooni seisukohad saavad või siis ei saa laiemat toetuspinda.

Erakonna juhatuses on sinna valitud liikmed. Lisaks neile osalevad sellel koosolekul ministrid ja riigikoguliikmed. Kell 13 algab suures saalis infotund – jah, just see, mida telekas näidatakse. Seal vastavad ministrid riigikoguliikmete küsimustele ja on just opositsiooni tähetund. Koalitsiooni liikmetest riigikoguliikmed on nendele ja paljudele teistele küsimustele vastuseid juba saanud ja seepärast tundubki saal väga tühi olevat.

Infotund on ka see aeg, mil riigikoguliige valmistub ette olulisteks hääletusteks. Ja kolmapäevane lõputa istung ongi just selliseks kujunenud. Sel päeval on reeglina vastu võetud riigi eelarve, olulisimad riigi elu puudutavad seadused ja kaugele tulevikku ulatuvad arengukavad. Need on jah need kuulsad kolmapäevad, kus tihtipeale istutakse öötundideni ja vahel ka neljapäevase istungi alguseni välja, mis algab kell 10.

Neljapäev

on oma ajakavalt sarnane teisipäevale. Reedel toimuvad Euroopa asjade komisjoni ja väliskomisjoni istungid. Esimeses neist käivad ministrid esinemas just enne Brüsselisse minekut. Nad annavad aru oma seisukohtadest ühes või teises küsimuses, mis eeloleval nädalal Euroopa Liidus kõne alla tulevad.

Nädalalõpp

Kaugemad riigikogu liikmed sõidavad reedel kodumaile, kui pole laupäevaks-pühapäevaks esinemisi või muid kohtumisi planeeritud.
Tallinlastest riigikoguliikmetel, kelle valimisringkond on kaugemal, algab suur sõitmiste aeg.

Ka iga kolmas nädal kuus on mõeldud ringkonnale, lähetustele nii siseriigis kui ka väljapoole, mitmesuguste ürituste külastamisele jne. Eelkõige on see ka suure lugemise aeg, sest eeloleva istungijärgu materjalid on vaja enesele selgeks teha, riigikogu nõunikega aru pidada, erakonnakaaslastega teemad selgeks vaielda.

Kas saalis või isiklikul töökohal

Kõrvuti suure saali kohaga on riigikoguliikmel oma isiklik töökoht, kust ta saab istungi käiku jälgida ise samal ajal oma pakiliste asjadega tegeledes. Riigikoguliige otsustab oma tegemiste üle ise ja ka vastutab selle eest. Oma kogemusest võin öelda, et on rida teemasid, mida edevad kolleegid ainult omakasu silmas pidades päevakorral hoiavad.

Viimase aja eredaimaks näiteks on olnud ülalpool mainitud Estonia huku komisjon, mis sisuliselt oli Evelyn Sepa propaganda masin. Minu isiklik seisukoht on, et palun jätame need vaesekesed seal merepõhjas rahule, ärgem rebigem lahti omaste haavu. Riigikogu komisjonil ei ole üleinimlikke võimeid, et sellesse kurba saagasse midagi juurde lisada või väidetavat teist tõde ilmavalgusse paisata.

Pidasin paremaks neid istungeid oma töökohast jälgida ja minu jaoks olulisemate asjadega tegeleda. Samuti on mul õigus jääda eemale sellest viha purskavast sõimust, mida Janno Reiljani esinemised tihtipeale endas sisaldavad.

Olen mitmeid kordi kutsunud ajakirjanikke mõne riigikoguliikmega töönädalat kaasa tegema, sest minu arvates on valijail ja kõigil meil õigus teada, mida siis riigikoguliige õieti teeb, millal teeb ja miks teeb. Kuid kahjuks tulutult. Sama kutse kehtib ka Sulle hea lugeja. Kirjuta mulle ja lepime aja kokku. Pilt saab selgemaks – veame kihla!

Print Friendly, PDF & Email