Kas mõistlik areng või mõistusevastane tarbimine?

Viimased viisteist aastat on muutnud meie leibkonnad väiksemaks ja elamispinna ühe inimese kohta suuremaks. Samal ajal on tarbimine kordades suurenenud. Mitte kunagi enne ei ole meil olnud nii palju isiklikke asju kui praegu. On õigustatud küsimus, kas tõesti on vaja järjest väikesemahulisemates ja isikukesksemates majapidamistes omada oma pesumasinat, videokaamerat või trellpuuri? Kas te teate, millised inimesed elavad teie naabruses? Kui tugev on teie kogukond?

Säästva arengu kandvaks ideeks on rahuldada praeguse põlvkonna vajadused nii, et ei seataks ohtu tulevaste sugupõlvede võimalust oma vajadusi rahuldada. Jäätmeseaduse kohaselt on igaühel kohustus vähendada isiklike jäätmete teket ning olemasolevate jäätmete kogust ja kahjulikku mõju. Jäätmete ümbertöötlemine taaskasutatavaks toormeks on väärtuste loetelus alles jäätmete vähendamise järel.

Tarbijakäitumise muutus ühekordsetest ja lühiajaliselt kasutuskõlblikest toodetest vastupidavate, parandatavate ja hooldatavate toodeteni on samm jäätmekoguse vähendamise suunas. Muutus ei ole tagasiminek minevikku, uue mõtteviisiga püütakse luua võimalikult palju teenuseid, kulutades sealjuures võimalikult vähem loodusressursse.

Uute asjade ostmisest saadavat heaolutunnet võib saada ka teenusena, toote pakutava funktsiooni ostmise kaudu.

Näiteks telefoni automaatvastaja soetamise asemel võib selle teenuse tellida telefonioperaatorilt. Eelistades teenuste ostmist toodetele, mõjutatakse positiivselt nii jäätmete teket kui ka tööturgu, sest teenuste tootmiseks vajatakse rohkem tööjõudu kui uute toodete valmistamiseks.
Hooldades ja parandades saab asjade kasutusaega pikendada ja sellega vältida nende enneaegset prügimäele saatmist.

Parandamine on odavam kui uue asja ostmine. Ometi on remonditeenuste kasutamine viimase aastakümne vältel tuntavalt vähenenud, ehkki just nii võiks vähendada prügilasse suunduvate jäätmete arvu. Kõige enam on vähenenud rõivaste, jalanõude ja kellade parandamine.

Uue kodumasina ostmine energia säästmise eesmärgil, selle asemel et korrastada vana, tarvitamiskõlblikku masinat, ei ole üldiselt mõistlik. Uue masina valmistamiseks, transpordiks ja jaemüügivõrgu ülalpidamiseks kulub oluliselt rohkem energiat, kui seda praktikas kulutaks olemasolev kasutamiskõlblik, ent stiililt vananenud kodumasin.

Loe edasi tänasest lehest!

Print Friendly, PDF & Email