Uudissed või arvamused? (1)

Uudissed või arvamused?

 

Vahel paneb ümbrus avaldama oma arvamisi. Näiteks valimistest. Täie pargiga andasse juba üksteisele raevahele laimupuru. Ma ole nõnna küündimata ja arimata inimene, et eb soa sõuksest võitlusest mitte lugu pidada ja voatan ajakirjanduses sest tiemast lihtsalt müöda. Mo elamine köib rohkem kaudu metsa- ja rannaradasid. Ja oma tiedpidi köies uotan ma uviga, kas ükskord ilmub mõni sõuke erakond, kis teisi eb tõrva ja kelle oma kohta justkut põlegid midagid santi seleta. Kena unistus ju, mis sest et natusse naiivne.

Või reagime näieks usust. Sai loetud jõulude järelkajana, kui palju üks või teene kirk või koda ikka esinemisruumi kuskil sai. Jälle mo sihes sõuke küsimus, et mis vahet sial uo… vana-jummal uo ikka
siesamma, olgu ta nimi Allah või Jeesus või Uko või Ateism või… Igaühe sihelmine äätundmine ja oma asi missugusele puule ma linta külge seo või mõukses kirkus küinlale tule panen. Ja kui tuleb tahtmine, et kiegid võiks midagid rohkem või vähem reakida, siis võib alati ulata oma abistava käe.

Ma reagi uudissimi koa.

Nõmmkülas uo nüid külakeskus. Üks korter uo kenaks ja uieks remonditud. Valla abi, prujektidest soadud rahade ja Helga Pallase iestvedamise all. Esimene suurem kokku-soamine olli 1. joanuaril. Kohja pial köis voatamata pühale kolmekümne eri vanuses inimese rinkis.

Soe tuba ja lahke pererahvas uotavad kõiki uvilisi selle pühabe, 14. joanuaril kellu 18.30 Nõmmküla külakeskuses. Paneme siis omad targad piad kokku ja arutame asja vähe konkrietsemaks. Et mis täpsemalt ikka ette soab võtta. Põleks paha, kut te vähe enne kohjapiale tulemist koa oma mõtted rease paneksite.

Hellamoa külakeskuses tuleva kessiku Irena Tarvis tudvustab oma luulekogu „Tasakaalu tiivad”, sie uo siis 17. joanuaril kellu 15. Irenaga uo viel sõuke lugu, et mineva kirjakorra aegas olli ma esitan tatta kahe erineva nime all – Vapper ja Tarvis. Üks uo lihtsalt neiupõlvenimi ja kuoliaast sisse unun, tegelikult õige ikka Irena Tarvis.

Hellamoalt anti koa tiada, et pensiunärid köimas Riigikogus. Muhu nuordekeskusesse uo tulemas Kinubuss. Paergu tiadaolavalt soab kinupäe toimuma laupa, 27. joanuaril.

Vanusepiirangud eb seata – uvilisi võib tulla koa vanusses üle kahekümne voasta. Suovitus uo muodusta pisemad rupid ja välja mõtelda, mõukest sisu te omaluodud multi- või muiduvilmil tahaksite nähe. Piagi panasse üles koa kuulutused, ilmselt tuleb suovijatel ennast ette registreerida millalgid. Tuleval neljabel oskan kindlaste juba täpsemini ütelda.

Koguvas olli eile väga tähtis kogunemine küla elanike ja kinnisvaraarendajate vahel, kis tahtvad Koguva sadama külmhuonega midagid ette võtta. Väga palju vasturääkivusi tulli läbi aruta, detailplaneeringut põle viel algatat. Täpsemalt tuleva nädali.

Muuseum köis külas Palamusel Lutsu muuseumis ja kojo tuodi koa kasukanäitus Narvast. Muhu Muuseumis uo aga paergus ülaval väga easte korraldatud ja põnev näitus Kagu-Eesti ristipuudest. Sie uo votunäitus puudest, mise sisse vana tava kohaselt Lõuna- ja Kagu-Eestis lahkunu matussetiekonnal leigatse rist sisse.

Sõuke tava uo paergus alles viel Võru- ja Setumoal. Lisaks piltidele tulli näitusega kaasa ardiklimi, koaerta ja muud uvitavad materjali, mis üles põle kõik mahtun, aga mida võib uvitatu tutvumiseks küsida.

15. joanuarini uodatse Muhu Vallavalitsuses ettepanekumi nominentidele, kis akkavad kandideerima kulduuripriemiale 2006, spordi-priemiale 2006, voasta aridustöötajale ja voasta teole Muhus. Ettepanekumi võivad tiatavaste tiha koa eraisikud.

Muhu valda tulemas piagid riigikontroll, kis mineval voastal sai õiguse valdasid kontrollida. Suovime oma vallarahvale kivi kotti!

Print Friendly, PDF & Email