Muudatused tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja koostamises

Tänavu muutub mõnevõrra tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja koostamise kord – seda nii uutele taotlejatele kui ka juba nimekirjas olevatele organisatsioonidele.

Võib öelda, et taotlejatelt küsitakse küll rohkem andmeid, aga otsuste tegemine muutub ka läbimõeldumaks. Samuti sätestab uus kord täpsemalt Maksu- ja Tolliametiga vaidlemise tingimused, mis on seni paljudele meelehärmi valmistanud.

Uue korraga (valitsuse 22. detsembri 2006. a määrus nr 279) saavad huvilised tutvuda Riigi Teataja kodulehel:

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769553

Siinkohal aga ülevaade olulisemast:

• Uued kohalikule maksuametile taotluste esitamise tähtajad on 1. veebruar ja 1. august – see tähendab, et järgmine taotluste tärmin on juba käesoleva aasta 1. veebruar, MITTE 1. mai.

• Maksuamet teeb oma otsuse 15. märtsiks ja 15. septembriks ning kui otsus on negatiivne, teatatakse sellest ühendusele, kes võib nüüd 30 päeva jooksul vaide esitada. Selle vaatab maksuamet omakorda 30 päeva jooksul läbi ja kui ikka jäädakse eriarvamusele, saab ühendus pöörduda kohtusse.

• Uudsena jääb sinna vahele veel üks etapp: rahandusministri käskkirjaga moodustatakse peatselt ainult vabaühenduste esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kes hakkab juba tänavu veebruaris maksuameti otsustele organisatsioonide sisse- või väljaarvamise kohta oma soovituslikku hinnangut andma. See peaks otsused veidi rohkem reaalsusega kooskõlla viima, kuna maksuhaldurid ei pruugi põhikirja ja taotlusvormi põhjal alati mõista, kas ühendus tegutseb avalikes huvides ja on heategevuslik. Komisjon tuleb 9-liikmeline ja sinna hakkavad kuuluma praegu nimekirjas olevate põhiliste valdkondade esindajad vastavalt siseministeeriumi juures tegutseva nn EKAK-i ühiskomisjoni ja teiste rahandusministeeriumit konsulteerinud organisatsioonide soovitustele.

• Maksuamet jälgib jätkuvalt ka nimekirjas olevaid ühendusi ning kui mõni neist ei vasta nõuetele, tehakse neile hoiatused 15. jaanuariks ja 15. juuliks; seejärel on aega 30 päeva end „korda teha” või ühendus kustutatakse nimekirjast. Keda maksuamet aga tänavuse juuli seisuga välja praakida kavatseb, saab oma põhikirja või tegevuse muutmiseks rohkem üleminekuaja-pikendust ja halvimal juhul kustutatakse nimekirjast alles 2008. aasta 1. juulil.

• Nimekirja ei pääse enam kutseorganisatsioon, ettevõtluse toetamise organisatsioon, ametiühing või poliitiline ühendus.

Täpsemalt võib lugeda tulumaksuseaduse §11:

www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12769553&id=12761233!pr11lg8

Lisaks on seal natuke uusi sõnastusi teemal, mis tingimustel nimekirja kuuluvad ühendused võivad tulu teenida.

Muudatused on juriidilises keeles muidugi täpsemad ja igaks juhuks tasub kõigil nimekirjas olijatel ning uutel taotlejatel visata pilk peale nii valitsuse määrusele (esimene link) kui ka seaduse paragrahvile 11 (teine link).
Teemat käsitles ka muudatuste kunagise initsiaatori – Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu infoleht 2/2006, mille pdf-versiooni leiab siit:

www.ngo.ee/infoleht

Nimekirja koostamise korra aluseks oleva tulumaksuseaduse muudatused algatas EMSL juba enam kui kolm aastat tagasi ja nende põhjuseks oli juba siis ilmnenud probleem, et nimekirja pääsesid ka organisatsioonid, kes sisuliselt ei tegutse avalikes huvides, kuigi vormiliselt võivad nõuetele vastata.

Riigikogu muutis seadust 31. mail 2006, nimekirjaga seonduvad muutused jõustuvad tänavu ja tuleval aastal, mis peaks jätma piisava aja kohanemiseks.

Print Friendly, PDF & Email