Arvuti abiks sotsiaalhooldajatele

Aasta alguses käivitus Lõuna-Soome ja Eesti Interreg III A projekt eAging
Well, mille sisuks on mõlema riigi sotsiaaltöötajatele Soomes välja töötatud eakate hoolduse arvutiprogrammi tutvustamine. Projekti koordineerib Åbo Akadeemia Turu linnast, Eesti-poolne eestvedaja on Euromaja.

Käesoleva aasta lõpuni kestvas projektis osaleb 16 omavalitsust kahest riigist. Eestist on kaasatud kaks linna – Haapsalu ja Paldiski – ning kolm valda – Lihula, Kõrgessaare ja Kaarma.

Euroopa Liidu, Eesti siseministeeriumi ja partnerite omaosaluse abil rahastatav projekt keskendub infotehnoloogilisele toele valdade ja linnade sotsiaalhoolekandes, kuid on kohandatav ka polikliinikutes ja teistes hoolekandeasutustes.

Euromaja juhataja Merit Trei sõnul on nimetatud arvutiprogramm abiks sotsiaaltöötajatele, hindamaks eakate patsientide tervislikku seisundit ning tegemaks õigeid otsuseid nende edasise käekäigu osas. „Pärast iga patsiendi külastamist täidab sotsiaaltöötaja arvutis oleva küsimustiku, seejärel analüüsib antud programm vastused ning annab ülevaate hooldatava seisundist ja juhised edasisteks sammudeks,” selgitas Trei.

Projekti raames toimuvad koolitused sotsiaaltöötajatele, planeeritud on kaks õppereisi, tutvumaks nii Soome kui ka Eesti sotsiaalhoolekandega, jagatakse kogemusi, arutatakse nii projektialaseid kui ka üldisemaid sotsiaaltöö probleeme. Planeerimisel on järgmisel aastal alustav jätkuprojekt.

Print Friendly, PDF & Email