Torgu põhikoolist võib saada algkool (2)

Õpilaste vähesuses tõttu võib 22 õpilasega Torgu põhikoolist saada järgmisest õppeaastast lasteaed-algkool.

„Kardan, et uuest õppeaastast on Torgus lasteaed-algkool. Õpilasi on nii vähe, et pole võimalik seal järgmisest õppeaastast põhikoolina edasi tegutseda,” ütles Saare maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Raivo Peeters. Vastav otsus tuleb vallavolikogul tulenevalt seadusest vastu võtta kuus kuud enne õppeaasta algust ehk veebruaris.

„Riik ei ole nõus rahastama Torgu põhikooli praegusel kujul sellises mahus. Oleme internaadi baasil püüdnud kooli lapsi juurde saada, aga ikka ei idane ega mädane see asi seal,” tõdes Peeters. Samas rõhutas ta, et tegemist on aruteluga ning vastavat otsust põhikooli osa likvideerimise kohta praegu pole.

Lähimaks kooliks Torgu valla lastele on Salme põhikool, mis asub mõne lapse jaoks kaugemal kui seaduses lubatud. Seaduse kohaselt peab lähim kool asuma 30 km kaugusel, Torgus on aga kohti, kust on Salmele pikem tee. Praegu on kaalumisel ka võimalus vähendada lähima kooli piiri 25 kilomeetrile, mis annaks Torgule samasuguse eristaatuse ja täiendava riigi toetuse nagu on Ruhnu saarel.

Torgu vallavanema Laine Pärna sõnul kerkis probleem päevakorda pärast seda, kui Torgu vald sai pedagoogidele täiendavat palgaraha taotledes rahandusministeeriumilt vastuse, milles soovitatakse klasside arvu vähendada kuuelt kolmele. Ettepaneku kohaselt jääks Torgu kooli kaks liitklassi

1.– 6. klassi õpilastega ja üks liitklass 7. – 9. klassi õpilastega. Laine Pärna arvates ei võimalda klasside selline komplekteerimine tagada vajalikku õppekvaliteeti.

Tulenevalt rahandusministeeriumi seisukohast pöördus Laine Pärn vallavolikogu viimasel istungil volinike poole ning kutsus neid kooli tuleviku osas kaasa mõtlema. Vallavanema sõnul on üks võimalik variant jätkata algkoolina, kus töötaks üks klassikomplekt 1.– 4. klassini.

Pärn toonitas siiski, et otsust ei võta vald vastu enne, kui on selgunud koolile riigi poolt selleks aastaks eraldatava rahasumma suurus.

Print Friendly, PDF & Email