Saare maakonda jäi kaks piirivalvekordonit

Üleminek elektroonilisele merevalvesüsteemile tingis struktuurimuudatused Lääne piirivalvepiirkonnas, mille tagajärjel peaks operatiivsemaks muutuna informatsiooni edastamine ja tõusma piirivalve reageerimiskiirus.

Lääne piirivalvepiirkonna ülema major Alvar Vallau sõnul olid struktuurimuutused tingitud sellest, et möödunud aastal valmis merepiiri valvamise elektrooniline süsteem „Praegu valvab Eestis merepiiri ühtekokku 20 kaasaegset radarit, millest 12 asub Lääne piirivalvepiirkonna haldusalal,” ütles Vallau.

Kaasaegse süsteemi järgi saabub kogu informatsioon Kuressaares asuvasse merevalvekeskusesse ja vajadus infot operatiivsemalt ja paindlikumalt edastada tingiski struktuurimuudatused piirivalves. „Uue struktuuri järgi on juhtimises kadunud vahepealne juhtimistasand, so rajooni tasand,” ütles Vallau. Tema sõnul võimaldab uus juhtimissüsteem ka personalikulude kokkuhoidu.

Lääne piirivalvepiirkonnas on praegu kuus kordonit: Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Ruhnu, Pärnu ja Ikla. „Pärast seda, kui Eesti on liitunud
Schengeni viisaruumiga, kaob ära ka Ikla piirivalvekordon, mis ühendatakse Pärnu kordoniga,” selgitas Alvar Vallau.

Käesoleva aasta 1. jaanuarist on Lääne piirivalvepiirkonnas likvideeritud Sääre ja Undva kordon, mis mõlemad liideti Kuressaare kordoniga.
Ka siseminister Kalle Laanet ütles, et kuna piiri valvamine toimub tänapäeval elektrooniliselt ja merepiiri rikkumise korral reageeritakse ikkagi sisemaal, siis lihtsalt pole mõtet mehi nö majavalvuritena kuskil mereääres paigal hoida. „Lähitulevikus on piirivalve teenistuskoht kavas luua Mõntu sadamas,” ütles Laanet.

Alvar Vallau lisas veel, et möödunud aastal sai Lääne piirivalvepiirkond juurde ka tehnilist varustust – muretseti kaks kaasaegset kiirkaatrit, millest üks paikneb Kuressaares ja teine Hiiumaal Sõrus. Tulevikus on kavas piirikaitse tõhustamiseks muretseda Kuressaarde ka helikopter.

Print Friendly, PDF & Email