Saare maakonna elanike arv möödunud aastal vähenes

Saare maakonna elanike arv möödunud aastal vähenes

 

Esialgsetel andmetel on Saare maakonna elanikkond möödunud aastal vähenenud ligi poole tuhande inimese võrra. Kuueteistkümnest omavalitsusest võib rahvaarvu juurdekasvu täheldada vaid kahes – Kuressaare linnas ja Ruhnu saarel.

Saare maavalitsuse perekonnaseisuosakonna juhataja Avo Levisto andmetel on kõik andmed, mis puudutavad maakonna rahvaarvu muudatusi möödunud aastal, veel esialgsed. „Kuna seaduse järgi on vanematel lapse sünni registreerimiseks aega kuni üks kuu,” ütles Levisto, „siis ei sisalda sündinute arv mitte kõiki 2006. aasta detsembrikuus sündinuid.” Need registreeritakse 2007. aasta jaanuaris ja lähevad juba alanud aasta arvestusse.

Kokkuvõtlikult võib siiski öelda, et Saare maakonna elanike arv vähenes möödunud aastal 436 inimese võrra ja seda peamiselt väljarände arvelt
(-318). „Samas peab märkima, et tegelikult on rahvaarvu selline vähenemine toimunud juba ka eelolevatel aastatel,” kommenteeris Avo Levisto.

Ta lisas, et kuna Eestil seni täielikult puudub arvestus riigist väljarännanute üle, siis saab välismaale elamaasunutest teada alles pärast seda, kui riikide vahel on toimunud vastav infovahetus.

Seetõttu tõstiski Soomega tehtud infovahetus väljarände numbrit hüppeliselt. Siinjuures olgu võrdluseks kohe ära toodud, et ülemöödunud 2005. aastal vähenes maakonna elanikkond 148 inimese võrra ja seda ainult negatiivse iibe tõttu.

Maalt linna

Mis puudutab Kuressaare linna, siis linnaelanike arv möödunud aastal suurenes – nii positiivse iibe kui ka sisserände arvelt –, kusjuures märgatav on linnaelanike arvu suurenemine Saare maakonna valdade elanike arvelt. Nii kolis 2006. aastal maalt linna elama 290 inimest, samas lahkus linnast maale vaid 163 inimest. 2005. aastal olid vastavad numbrid praktiliselt võrdsed – 222 ja 218.

Noorte inimeste koondumine peamiselt linna ja selle lähiümbrusse on üks peamisi põhjusi, miks on iive Kuressaare linnas positiivne (nõrgalt oli iive positiivne veel ka Kaarma vallas ja Ruhnu saarel).

Kui seisuga 1. jaanuar 2006 elas Kuressaares 15 230 inimest, siis nüüd peaks see number esialgsetel andmetel olema 15 268.

Saare maakonna elanike arv on viimase viie aasta jooksul vähenenud umbes 2250 inimese võrra. Kui läinud aasta 1. jaanuari seisuga elas maakonnas 37 064 inimest, siis nüüd elab neid maakonnas esialgsetel andmetel 36 628.

(Milline oli Saare maakonna elanike arv 85 aastat tagasi, selle kohta saab infot ajalehe 10. leheküljelt rubriigist „Saaremaa ajalugu pildis”.)

Print Friendly, PDF & Email