Nasva – Salme kanalisatsioonitrass hakkab tööle kevadel

Oktoobris valmima pidanud Nasva – Salme kanalisatsioonitrass saab kasutuskõlblikuks alles kevadel.

Möödunud aasta novembris valminud trass võetakse kasutusele kevadel, pärast seda, kui Eesti Energia on varustanud vooluga pumplate liitumispunktid. „Eesti Energia selgituste kohaselt on neil kuuekuised järjekorrad, märtsis lubati töö ära teha,” ütles Kaarma valla ehituse peaspetsialist Peeter Arikas.

Praeguseks on avaldanud soovi trassiga liituda kümmekond Mändjala küla majapidamist, samuti Mändjala kämping.

OÜ Salme SVK juhi Jaan Majorovi sõnul liitub Salme vallast trassiga kõigepealt Tehumardi puhkeküla. Põhimõtteliselt saaksid pärast trassi käivitamist liituda ka need majapidamised Tehumardil, mis asuvad isevoolse trassilõigu piirkonnas. „Üldjuhul saavad kohe liituda need majad, kus on oma kanalisatsioonisüsteem välja ehitatud,” selgitas Majorov. „Mina arvan, et massilist liitumist kohe oodata ei maksa, see on ikkagi pikemaajalisem protsess,” lisas ta.

Nasva – Salme kanalisatsioonitrassi kogupikkus on 12,5 kilomeetrit, see on ühendatud Salme pumbajaamaga, kust reovesi suunatakse edasi Läätsa puhastisse.

Projekti kogumaht on 14 miljonit krooni, millest Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 12, 3 miljonit krooni. Ülejäänud raha tuli Kaarma ja Salme valla omafinantseeringutest.

Print Friendly, PDF & Email