Kalandussektorisse suunatakse üle miljardi krooni toetusi

Kalandussektorisse suunatakse üle miljardi krooni toetusi

 

Valitsus saatis Riigikogule edasi põllumajandusministri esitatud kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga täiendatakse õiguslikku regulatsiooni, et suunata kalandussektorisse Euroopa Liidu vahenditest kaasrahastatavaid toetusi.

Programmperioodil 2007–2013 kaasrahastab Euroopa Liit kalamajandustoetusi eraldiseisvast Euroopa Kalandusfondist, mis asendab eelmise programmperioodi kalamajanduse rahastamise vahendi Kalanduse Arendusrahastu.

Euroopa Kalandusfondi peamine eesmärk on kaasa aidata Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika edasiarendamiseks vajalike meetmete rakendamisele, et tagada kalandussektori majanduslik, keskkondlik ja ühiskondlik jätkusuutlikkus.

Seetõttu keskendub Euroopa Kalandusfond ainult kalandussektori toetustele. Programmperioodiks 2007–2013 on Euroopa Liit näinud ette Eesti kalandussektori arengu toetamiseks Euroopa Kalandusfondi kaudu 84,6 miljonit eurot ehk ligikaudu 1,32 miljardit Eesti krooni.

Print Friendly, PDF & Email