Terit! Ja valgust teitele soabun uiel voastal igase päeva!

Terit! Ja valgust teitele soabun uiel voastal igase päeva!

 

Meite külas tulli voasta laulu ja tansiga vaba õhu käe astangu otsas. Paugud köisid ümberrinki nagu igal puol, noabrid tervitasid ja kallistasid. Kellel põle pisiksi lapsi seltsis oln, rallisid mäe pial viel mõnda aega.

28. detsembri õhtapuolikul korjas kena ulk rahvast Koguva Tuomale, kus Muhu Muuseum korraldas teist voastad Põhuõhtad. Muuseumi juhataja Kadri Tüür juhatas õhta sisse. Sõna sai esteks Irena Vapper, kis tudvustas oma värskid luulekogu „Tasakaalu tiivad”.

Kogu seob oma koande vahele kolme – neljakümne luuletuse rinkis, muist kirjakieles, muist murdekieles kirjutat. Miskitpidi uo kõik luuletused Koguva külaga seotud – inspiratsioon ja/või kirjapanemise koht uo sii. Irena luges koa mõned luuletused ette, südamest nagu taal ika tuleb, mõned jättis igaühele omale lugeda. Kogu uo „puhas naistekas” nagu autur ise vahvaste ütles, igas eas loetav. Uviline võib selle leida Sinisest Salongist. Paika uo pandud, et Hellamaa külakeskuses tutvustab Irena oma roamatud 17. joanuaril kellu 17.00, tutvustus uo kavas viel Tamsel ja Liival.

Põhuõhtale luulemoalt tagasi – Meelis Mereääre juhatusel lauldi vanu muhulaste laula, vahepial mängiti sirutuseks Helen Pihli juhendamisel rahvuslikke mänga. Vahvaks etteasteks kujunes Irena Tarvise õpetat Torupillilugu, kus kuus miest igaüks oma sõnu omal viisil jorutama pidid ja misest koku tulli tõeline torupillijorin.

Sõukste vanade uudistega, mis uiele voastale oma märgi panavad, jätkan koa. Mineva voasta 11. novembril toimus Orisares Baltika kulduurivestivali ielvuor. Muhust akkavad sellest osa võtma memmede tansirühm Ätses, mieste lauluansambel ja pillimehed. Samma ielvuoru aegas jägati koa kategooriumi. Kuuldavaste põle Soare- ja Muhumoa tegelastele kellegile alla 1. kateguoria antudkid. Meite pillimehed Toimi Tamm, Luule Tarvis ja Meelis Mereäär kuuluvad nüid kõrgemase kateguoriase. Kuuldvaste, sest tegemist uo mitteametliku infuga.

Europiidi volkluorivestivalile, mis pietse sellevoasta juulis Taanimoal, uo konkurents vägevam viel. Ja jällegid võivad muhulased omale vastu rindu põruta – naisrühm Tokkroes ja Laulusõprade bänd lähtvad kohale.
Europiidi piaruoev pidade Soaremoal toimuma kuskil juunis, oidke omad silmad – kõrvad lahti, ju me sest viel reagime.

Muhu Vallavalitsus uotab aga ettepanekumi oastud välja antud kulduuri- ja spordiriemiatele. Kõigi nimetat riemiate suuruseks uo 5000.- ruoni ja nie andasse pidulikult üle Vabariigi voastapäeva tähistamisel 24. veebruaril 2007.

Teie ettepanekumi uodase 15. joanuariks. Nimetage nominenta, kis võiksid soaja kulduuririemia 2006, spordiriemia 2006, voasta aridustüötaja 2006 ja voasta tegu Muhus. Valla kodulehe pial uo sie tiade koa ülaval. Ja ettepanek uo tuln koa nimetada valla param maksumaksaja ja suurim tüöandaja.
Tuletan teitele miele, et Muhu Muuseum uotab teite kirjapanekumi mälestustest ja juhtumistest ja üleelamistest seoses Suure väina ületamisega. Tüöd võiksid jõuda muuseumi või valda, käsipostiga, riikliku postiga või elektruoonilisel kujul. Lisage kindlaste luo auturi nimi ja kontaktandmed.

Selle nädali kestab viel kuoilvaheaeg. Tuleva nädali pidavad koa kuolmeistrid ja lapsed jälle tüöle akkama. Muhu põhikuolis uo raskuste tekkimisel võimalik nüid nõu pidada.

Oma abi pakub sotsiaalpedagoog Evi Männik. Muhulase sihes ja kodulehe pial uo ta kontaktid väljas, kindlaste soab koa kuolimaja kaudu ühendust.

Olge ikka munuksed.

Print Friendly, PDF & Email