Kaarma vald investeerib linna haridusasutusse üle 800 000 krooni (1)

Kaarma vald investeerib linna haridusasutusse üle 800 000 krooni

 

Kaarma valla ja Kuressaare linna ühtses haridusruumis tegutsemise kokkuleppe eelnõu näeb ette Kuressaare linna omandis olevate üldhariduskoolide ja lasteaedade teeninduspiirkonna laiendamist Kaarma valla territooriumile.

Kokkuleppe kohaselt hakatakse Kaarma valla lapsi kohtlema Kuressaare linna koolidesse ja lasteaedadesse võtmisel võrdsetel alustel linnalastega, sama kehtib linna laste vastuvõtmise kohta Kaarma valla koolides.
Nii Kaarma vald kui ka Kuressaare linn võtavad endale kohustuse osaleda proportsionaalses ulatuses ka üldhariduskoolide ja lasteaedade investeeringuteks tehtavate kulutuste katmisel.

Investeeringute suuruse arvestamise aluseks on teise omavalitsuse õpilaste või lasteaialaste proportsionaalne osakaal vastava liigi haridusasutuses. Kaarma valla laste osakaal linna lasteaedades on 10 protsenti, õpilaste osakaal koolides aga 12,6 protsenti. Valla koolides-lasteaedades käivate Kuressaare laste osakaal moodustab ligi neli protsenti.

Eelnõu kohaselt peab Kaarma vald eraldama Kuressaare linna lasteaedade investeeringute katteks sel aastal 227 000 krooni ja üldhariduskoolide investeeringute katteks 617 000 krooni. Kuressaare linnal tuleb eraldada Kaarma valla koolide investeeringute katteks 78 000 krooni.
Kuressaare linna ja Kaarma valla ühtsesse haridusruumi kuuluvad järgmised külad: Kasti, Keskranna, Kudjape, Laheküla, Muratsi, Mändjala, Nasva, Parila, Praakli, Sikassaare, Unimäe, Upa ja Vatsküla. Ülejäänud valla territooriumil asuvad külad kuuluvad Kaarma ja Aste põhikooli piirkonda.

Valla haridus- ja kultuurinõuniku Rein Orni sõnul tahetakse koostööleping allkirjastada jaanuari lõpus pärast seda, kui mõlema omavalitsuse volikogu on selle heaks kiitnud. Orni kinnitusel on Kaarma vald ja Kuressaare linn põgusalt arutanud ka koostööd Eikla koolihoone rekonstrueerimisel, kuhu on muuhulgas kavas paigutada valla hooldekodu.

Kuressaare linna ja Kaarma valla ühtses haridusruumis tegutsemise kokkuleppe aluseks on 2006. aasta mais sõlmitud kahepoolne koostöö tõhustamise protokoll, mis haridusalase koostöö kõrval hõlmab ka koostööd majanduses, ehituses ja sotsiaalsfääris.

Print Friendly, PDF & Email