Geoloogide paviljon Kaalis lammutatakse (1)

Keskkonnaministeerium laseb lammutada Kaali maastikukaitseala näitusepaviljoni, mis ehitati 1968. aastal tuntud geoloogi Agu Aaloe projekti järgi.

Keskkonnaministeerium kandis paviljoni riigivara arvelt maha möödunud kevadel ning tegi seejärel otsuse paviljon lammutada. Lammutustööde vähempakkumise võitis Kaali külastuskeskuse rajaja Alver Saguriga seotud firma, kellega on sõlmitud töövõtuleping.

TA meteoriitikakomisjoni teadussekretär Reet Tiirmaa ei pea paviljoni lammutamist otstarbekakas. „Lammutamise mõte ei meeldi mulle mitte mingil juhul.

Olen nõus paviljoni ise hooldama, et saaksime seda kasutada meteoriitikakomisjoni asjade jaoks,” lausus Reet Tiirmaa. „Paviljon ei riku maastikupilti ega ole ohtlik kraatri ümbruskonnale, ” lisas ta Tiirmaaga sama meelt on ka akadeemik Anto Raukas. Teadlaste sõnul kavatseti paviljoni eksponeerida seoses geoloog Agu Aaloe juubelitähtpäevaga sel aastal.

Ligemale pool sajandit tagasi Kaali kraatri välitöödele sattunud Reet Tiirmaa sõnul on paviljonil tema jaoks ka emotsionaalne väärtus. „Minu soov oleks, et see vähemalt esialgu säiliks, sest ühele konservatiivsele vanamutile on ta lihtsalt hea mälestus sellest vanast ajast.”

Saaremaa keskkonnateenistuse peaspetsialist Mari Koppel-Lepik ütles, et keskkonnaministeerium pakkus paviljoni ka teadlaste bilanssi, kuid teadlastel ei vedanud. „Parasjagu läks geoloogiainstituut Tallinna Tehnikaülikooli alla ja tehnikaülikool ei võtnud seda paviljoni oma bilanssi,” selgitas Koppel-Lepik.

Print Friendly, PDF & Email