Uus linnaasutus pahuksis riigihangete seadusega

1. jaanuarist Kuressaare linna heakorra eest vastutav munitsipaalasutus Kuressaare Linnamajandus ei oma vajalikke masinaid ega ühtegi kirjalikku lepingut nende kasutamiseks.

„Füüsilisi lepinguid meil ei ole, sõlmitud on suulised kokkulepped. Asi on jäänud selle taha, et tohutu kiire on olnud,” ütles Kuressaare Linnamajanduse juht Urmas Raik.

Lumelükkamistehnika saab kommunaalasutuse vajaduse korral inimestelt, kes varem tegid lumetõrjetöid heakorrafirma ISS Kuressaare esinduse partnerina.

Peatänavate puhastamiseks kasutab uus ettevõtte hiljuti Soomest toodud firma Scania kasutatud teehooldusmasinat, mis maksis ligi pool miljonit krooni. „See on selline auto, mis on meie firmal juba olemas, kuid juriidiliselt ei ole korras veel paberimajandus,” lausus Raik. „Selle auto peale peab hanke tegema ja hange tehakse tagantjärgi. Praegu on ta meil rendil, et oleks nagu korrektne. Eks me selle hanke korraldame ka, et kõik oleks korralik,” selgitas Raik.

Linnavalitsus ei pea riigihanke korraldamist vajalikuks

Oma Saare küsimusele, miks jäeti lumekoristusteenuse ostmisel riigihange korraldamata, vastas abilinnapea Kalle Koov: „Ei peagi tegema riigihanget, teil on väga valed arusaamad linnavalitsuse töö korraldusest. Teenuse ostmiseks on vaja teha riigihange, kui maht ületab 300 000 krooni, kõik alla selle võib teha ka kokkulepetega. Tähtis on, et asi toimiks.”
Koovi sõnul pakutakse linnale lumelükkamiseks tehnikat hinnaga 350 krooni tund, millele lisandub käibemaks.

Riigihangete Ameti hankeosakonna juhataja Andres Veel püstitas küsimuse, kuidas saab selline kohustatud subjekt nagu linnavalitsus tasuda mingisuguse kommunaalteenuse eest ilma riigihanget korraldamata. „Riigihangete seaduse toime algab sisuliselt peale ühest kroonist, küsimus on vaid, milline hankemenetlus sõltuvalt eeldatavast maksumusest läbi viia.” Veel märkis ta, et hankemenetlus tuleb läbi viia enne, kui sõlmitakse leping vastava teenuse osutamiseks. Teede puhastamise puhul tuleb hange teha täie rangusega, lisas Veel.

Uus ettevõte jäi uueaastapeole alla

Möödunud aasta maikuus arutas linna juhtkond olukorda, mis võib tekkida seoses kahe erafirmaga sõlmitud heakorralepingu lõppemisel 31. detsembril. Kalle Koov ei välistanud toona, et riigihankemenetlus nurjub osavõtjate puudumise või liialt kõrgete hinnapakkumiste tõttu. „Samuti võib vähempakkumise tulemusena osutuda hanke võitjaks firma, kes ei ole suuteline tagama oodatud heakorrataset ei tehnilise varustatuse ega esitatud madala hinnapakkumise tõttu,” kirjutas möödunud aasta mais ajaleht Kuressaare Sõnumid.

Praeguse seisuga ei suuda oodatud heakorrataset pakkuda vastloodud munitsipaalettevõte ise, kes jäi aastavahetuse peomöllus tekkinud prahi ja massiliselt purukspekstud pudelite koristamisega selgelt hätta. Veel eile hommikul vedeles linna kõnniteede äärtes kuhjadesse pühitud tühi klaastaara ja muu praht.

„Olukord linnas oleks võinud parem olla, ei osanud ette näha, et uusaastaööl ikkagi selline sodi ja prügi keset linna maha jääb,” ütles Koov. „Loomulikult on meil sellest õppida.”

Koovi sõnul tuleb järgmise aastavahetuse tähistamisel pöörata koostöös politseiga rohkem tähelepanu avaliku korra tagamisele, samuti tuleb mobiliseerida kõik jõud 1. jaanuari hommikul koristamiseks.

Kuressaare Linnamajandus on linnavalitsuse hallatav asutus, mille põhiülesandeks on Kuressaare linnale vajalike teenuste osutamine elamu- ja kommunaalmajanduse, heakorra, jäätmehoolduse ja linna teede-tänavate korrashoiu valdkonnas.

Print Friendly, PDF & Email