Saaremaal hakatakse tootma biokütust (1)

Saaremaal hakatakse tootma biokütust

 

Tartus asuv ettevõte Takeoil OÜ kavatseb eeloleva aasta suve alguses käivitada Roomassaare sadama läheduses biokütust tootva tehase, kus toorainena on võimalik kasutada taimseid õlisid ja loomseid rasvu.

Kuressaare linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusosakonnale esitatud projekteerimistingimuste kohaselt on kavas Roomassaare tee 6 asuva tootmishoone ümberehitus ja selle juurde plaanitakse ehitada ladu-kaarhall. Biokütuse tootmisega hakkab tegelema Takeoil OÜ.

Takeoil OÜ juhatuse liige Erkki Purret ütles, et esialgsete plaanide kohaselt peaks biokütuse tootmine käivituma hiljemalt käesoleva aasta juunis. Kavandatava tehase võimsuseks on 24 m3 biodiislit päevas, mis tähendab, et aasta jooksul toodetakse biokütust umbes 7000 tonni.

Kui kavandatav ettevõtmine osutub edukaks, siis võib juhtuda, et tootmismahte isegi suurendatakse. „Seda võimaldavad nii kavandatav tootmishoone kui ka Roomassaare sadamas juba praegu olemasolevad mahutid,” rääkis Purret. Toodetava biodiisli hoidlatena on kavas kasutada Saare Kütusele kuuluvaid mahuteid. Need renoveeritakse ja viiakse vastavusse tolli- ja aktsiisilaole esitatavate nõudmistega.

Rääkides Saaremaal toodetava biodiisli turustamise kavadest, märkis Purret, et selles küsimuses täielikku selgust veel ei ole. Kindel aga on, et sellise koguse kütuse jaoks on Saaremaa turg liialt väike. „Loomulikult oleme me huvitatud, et ka Saaremaal hakkavad bussid sõitma loodussõbralikul kütusel, mille põlemisel ei vabane mitte ühtegi grammi süsinikdioksiidi ega suurene globaalset kliimasoojenemist põhjustav kasvuhoone-efekt,” rääkis Purret.

Täpsustuseks lisas ta, et milliseks kujuneb eeloleval aastal olukord Euroopa kütuseturul, on praegu raske öelda. „Kui me näiteks leiame Euroopas ostja, kes on huvitatud kogu Kuressaares toodetava biokütuse ostmisest, siis võib juhtuda, et kogu toodang veetakse Saaremaalt välja,” märkis ta.

Uues tootmishoones hakkab töötama vähemalt kaheksa inimest. Juba lähitulevikus kavatseb Takeoil OÜ hakata tegelema kaadri komplekteerimisega ja uute tööliste väljaõppega.

Ohud keskkonnale ja ühiskonnale on minimaalsed

Biodiisel on loodusliku tooraine (peamiselt on selleks taimsed õlid, kuid võivad olla ka loomsed rasvad) esterdamise reaktsiooni tulemina saadav toode. Takeoil OÜ kasutatavas tehnoloogilises seadmes CPU 1000 viiakse taimset päritolu õli (kas soja- või rapsiõli) temperatuuri ja rõhu abil reaktsiooni metanooliga, kusjuures reaktsiooni katalüsaatorina kasutatakse kaaliumhüdroksiidi (KOH). Tootmisprotsessi kõrvalproduktina eraldub toorglütserool.

„Keskkonnaalased riskid on väikesed,” rääkis Erkki Purret, „sest kasutame ju looduslikku toorainet, elektrit, vett ja suruõhku.” Mis puutub tootmisprotsessi kõrvalproduktina saadud toorglütserooli, siis seda on Purreti sõnul lihtne kasutada katlamajades ja see on keskkonnaohutu. Selle kinnituseks tõi ta väite, et glütserool on toorainena kasutusel ka kosmeetikatööstuses.

Kuna aga biokütuse tootmisel kasutatakse ühe komponendina veel ka metanooli, siis võib juhtuda, et uue tehase avamine Saaremaal kätkeb endas teatud sotsiaalseid ohte. Kõigile on ju hästi teada, millega lõppes viis aastat tagasi nn Pärnu metanooli-tragöödia.

Kommenteerides neid võimalikke sotsiaalseid riske ütles Erkki Purret, et nad on teinud kõik selleks, et ohtu miinimumi viia. „Meie tootmishoone asub kinnisel ja valvega territooriumil,” selgitas ta.

„Pealegi peavad kõik meie laoruumid ning hoidlad vastama vedelkütusevaru seaduses ja teistes nii Eesti kui ka euroliidu õigusaktides esitatud nõudmistele.” Kuid kõiki riske pole täielikult kunagi võimalik likvideerida. „Igaüks meist võib ju poest odava hinnaga süütevedelikku osta ja seda juua või siis kirikutorni otsa ronida ja sealt alla hüpata, piisab vaid isiku väga suurest tahtest,” märkis Purret.

Erkki Purret lisas veel, et tänase seisuga on Eestis biokütuse tootmiseks väljastatud umbes kümmekond luba. Tehnoloogiat aga, mida nemad tootmisprotsessi käigus kasutavad, pole tema sõnul seni veel mitte keegi juurutanud.

Print Friendly, PDF & Email