OÜ Muhaka maakauplustekett lõpetas tegevuse

Detsembri lõpus arutas Pärnu maakohus Saaremaal kaheksat maakauplust pidanud OÜ Muhaka pankrotiga seonduvat.

Ajutine pankrotihaldur Terje Eipre tegi kohtule ettepaneku lõpetada OÜ Muhaka pankrotimenetlus raugemise tõttu, kuna ettevõttel ei jätku pankrotimenetluse kulude katteks vara. Muhaka maksuvõlad ja võlgnevused äripartneritele on kokku 750 000 krooni. Kohus langetab otsuse sel kuul.

OÜ Muhaka juhatuse liige Ete Heinla ütles, et ettevõtte allakäik sai alguse kulutustest, mis tuli teha Euroopa Liidu tervisekaitsenõuete täitmiseks. Tervisekaitse-, tarbijakaitseameti ning uue pandipakendiseaduse nõuete täitmine nõudsid pidevalt lisakulutusi. „Võib-olla sealt hakkaski see asi tasapisi kraavi vedama,” tõdes Heinla.

Maksujõuetuse oluliseks tekitajaks pidas Heinla ka asjaolu, et 2005. aastal avatud Leisi lokaali ja Kuressaare spordikeskuse kohviku töölerakendamise kulutused kujunesid suuremaks kui sealt saadud tulu. Makseraskuste süvenemisele aitas kaasa tulekahju Pöide kaupluses 2005. aasta lõpus, mille tekitas kahju 40000 krooni.

12 aastat külakaupluste pidamisega tegelenud Heinla lausus, et kõik need aastad on möödunud rängas töös. „Ega sealt muud saanud, kui et haigekassa kindlustus olemas oleks. Puhkusest ei tasu üldse rääkida, kõik need aastad pole ma puhkust võtnud.”

Heinla sõnul töötas OÜ Muhaka kohati nagu igiliikur, mis ei tahtnud enam seisma jääda. „Õigel ajal tuleb asi ära lõpetada, meil läks see vist liiga kaugele,” tõdes kaupmees. „Küla elanikega tekkis nagu mingi side ja me ei tahtnud neid alt vedada ega pettumust valmistada. Liiga kaua sai oldud head inimesed ja loodetud, et millalgi läheb paremaks.”

Heinla sõnul jääb ostjaid külades järjest vähemaks, ainukesed helged kuud on suvekuud, mil poode külastab ka mandrirahvas.

Muhus asutatud OÜ-le Muhaka kuulus Saaremaal kaheksa maakauplust, mis asusid Karalas, Koimlas, Sauveres, Kallemäel, Randveres, Tõnijal, Astes ja Pöidel. Lisaks pidasid nad ühte kohvikut ja ühte kauplusautot.

Print Friendly, PDF & Email