Kortermajade hoovialade toetusest kasutati vaid kolmandik

Kuigi Kuressaare linnavalitsus otsustas suvel eraldada kümne korteriühistu ja -ühisuse hooviala korrastamiseks 125000 krooni, õnnestus sellest summast seatud tingimuste mittetäitmise tõttu välja maksta vaid alla kolmandiku.

“On igati kahju, et 125000 kroonist õnnestus ära kasutada vaid 39250 krooni ehk 31 protsenti,” ütles Kuressaare abilinnapea arengu ja majanduse alal Kalle Koov. Tema sõnul suutis kümnest hoovitoetuse saajaks kinnitatud korteriühistust(KÜ) ja -ühisusest töödega eeskujulikult hakkama saada vaid kaks. Lisaks sai raha veel kaks ühisust, kuid mitte taotletud summa täies ulatuses, kuna tööd võeti vastu märkustega ja ühisustele koostati vaegtööde akt.

Kümnest KÜ-st ja korteriomanike ühisusest kasutas võimalust hooviala korrastamiseks raha saada vaid neli. “Tänavu üritasime jagada raha võimalikult paljudele, kuid võib-olla tuleks järgmisel aastal välja valida paar ühistut ja korteriomanike ühisust, kelle kavad ka reaalselt teostuvad,” leidis Kalle Koov. Tema sõnul ei tohiks KÜ-d piirduda vaid hoovialadel aukude lappimisega, vaid ette tuleks võtta kapitaalsemad parandustööd. Tänavused toetused kulusidki peamiselt kortermajade hoovialade asfaltkatte remondiks või taastamiseks.

Koovi hinnangul tulenes raha kasutamata jätmine eelkõige sellest, et enamiku tööde tegijaks valiti vaid üks firma ehk OÜ Asfako. Samas ei võimaldanud firma niigi tihe töögraafik kõiki töid teostada.
Uusi taotlusi võtab linn KÜ-delt ja korteriomanike ühisustelt vastu kuni 15. märtsini.

Print Friendly, PDF & Email