Alberta saarlased panevad oma ajaloo DVD-le

Alberta saarlased panevad oma ajaloo DVD-le

 

Kanadas Alberta provintsis elavad eestlased kavatsevad lähiajal välja anda DVD, millel on Albertas elavate eestlaste ajalugu.

Ettevõtmise eestvedaja, Saaremaalt pärit Ain (Dave) Kiil ütles, et Kanada Rahvuslik Eesti Fond (The National Estonian Foundation of Canada) eraldas hiljuti Alberta eestlasi ja eesti päritolu inimesi ühendavale Alberta Eesti Kultuuripärandi Seltsile (Alberta Estonian Heritage Society) 17 200 dollarit. „See on esimene osa, mille Kanada Rahvuslik Eesti Fond meile eraldas,” ütles Kiil.

Tema sõnul kulutatakse summa selleks, et rahastada Alberta eestlaste ajalugu käsitleva DVD väljaandmist. Ain Kiil lisas, et nimetatud projekti finantseerimiseks on Kanadas asuvale Eesti Rahvuslikule Fondile esitatud veel kaks rahaeraldamise taotlust, mis on praegu läbivaatamisel.
Alberta provintsi eestlaste ajalugu puudutava DVD väljaandmise vahetuks ajendiks oli kutse, mis saadi USA lääneranniku eestlaste päevade korraldamise komiteelt. USA lääneranniku eestlaste päevad (West Coast Estonian Days) peaksid toimuma Los Angelesis eeloleva aasta augustis.

„Meie, Alberta eestlased, võtsime selle küllakutse vastu,” rääkis Ain Kiil. Eeloleval ürituse jaoks plaanivad Alberta eestlased valmistada umbes pooleteist tunni pikkuse DVD, mis kajastab Albertas asuvate eestlaste asunduste ja ühenduste teket ning nende arengut XX sajandil. DVD-l olev kollektsioon sisaldab fotosid, videomaterjale, suulisi intervjuusid ja ajaleheartikleid. Samuti on koostamisel väike küsimustik koos õigete vastustega, et ajaloohuvilistel oleks võimalik oma teadmisi kontrollida.

Esimesed eestlased – Ain Kiili väitel oli nende seas ka rohkesti saarlasi – saabusid Kanadasse Alberta provintsi juba 1899. aastal. Nüüd elab Albertas siinsete eestlaste kuues põlvkond. „Kuigi paljud nooremad eesti päritolu inimesed eesti keelt enam ei oska,” märkis Kiil, „on nad siiski oma juurtest väga huvitatud ja neil on suur huvi eesti kultuuripärandi säilitamise vastu.”
Saaremaalt pärit Ain Kiili toimetamisel ilmub ka Alberta Eesti Kultuuripärandi Seltsi ajakiri AjaKaja. Põhiosa ajakirjas ilmuvatest artiklitest on ingliskeelsed, kuid on ka eestikeelseid kirjatöid.

Unikaalne ajalugu

Nagu eelpool öeldud, pandi Alberta eesti kogukonnale alus veidi enam kui sada aastat tagasi. Ain Kiil ütles, et Alberta eestlaste arengulugu on unikaalne Kanadas ja kogu Põhja-Ameerikas. Esimesed eestlaste põllumajanduslikud kogukonnad tekkisid USA kesklääne ja lääne osariikides (Wisconsin, Põhja- ja Lõuna-Dakota ning Montana) XIX sajandi lõpus. Kuid vaid Kanadasse, Alberta provintsi elama asunud eestlased rajasid mitu eraldi seisvat suhteliselt suurt asundust ja suutsid neid ka pika aja vältel elujõulistena hoida.

Eestlaste uus sisseränne Albertasse toimus juba pärast II maailmasõda, mil immigrandid asusid peamiselt elama suuremate linnade – Edmonton ja Calgary – ümbruskonda. See on ka mõistetav – linnades on ju paremad töökohad ja ka karjääri tegemiseks on seal olud soodsamad.
Siit ka põhjus, miks pärast II maailmasõda on eesti kogukondade (nagu näiteks Medicine Valley ja Sylvan Lake, Settler ja Big Valley, Barons ja Peace River) välisilme oluliselt muutunud. Kuid samas märkis Ain Kiil, et kõigest hoolimata pole katkenud seal eestluse järjepidevus.

Print Friendly, PDF & Email