Terit ja head pühadevahe neljabed!

Terit ja head pühadevahe neljabed!

 

Sõuksel aal, kut paergus, põlegid nagu paslik uudissid nii irmsaste taga aada. Et laseks seda inimest vähe inge tõmmata ja oma pere keskel lihtsaste ennast easte tunda. Kuigid mõnel uo uudistevajadus just sõukesamma sõltuvus, kut teesel inimesel suitsetamine või midagid. Muolgid olli üks pere külas, kelle perepea iga täistunni aegas raadiu või televiisuri puole tormas, et midagid ilmas sündivad mingil juhul tiadmata eb jääks.

Ma kohe mõtlesi, et mis sest siis uo. Ilm muo puhkamise pärast ennast teise kanti eb püöra. Et ma ise vahest puol oastad iljemini teada soa, et sie või teene tähtis tegelane näeteks amsest aast juba surn, põle koa muole midagid pahandust kaela toun, paljast vahel soab imesta.

Enne pühi ilmus meite Muhulase – leht. Nuordekeskuse juht Arnek Grubnik kirjutab, kuidas Akadiemia Nord tegelased arvutid üle ansid, Orisare tudarlastekuori esinemisest Talina Niguliste kirkus kirjutab Anne Kann, igat sorti pühadetervitusi levab sialt, Muhu muuseum tänab ja soadab terissid.

Muuseumi puolt uo koa üks üleskutse inimestele, kis sii elavad või sii niisamma külas köivad. Väikese väina tamm uo 110 oastad kergendan ühendust Soare- ja Muhumoa vahel –koguniste nõnnapalju, et mõni võeras ep tie vahetkid kahe soare vahel. Nüid ojab Suurde väina kavandatav sild mieled ärevad. Tali jälle tulemas ja kindlaste uo nii mõnelgi inimesel oln üleelamisi robliemidega sõuksel aal üle väena soamisega. Muhu Muuseum kutsub teitid üles neid elamusi kirja panema ja muuseumile soatma. Paramad luod võie koa auturi loal siis Muhu lehtes ilmuda ja nõnna… Tüöle lisage auturi nimi ja kontaktandmed. Ja nie võie ise muuseumi viia või siis soata postiga adressil Muhu Muuseum, Koguva küla, 94 701, Saare mk, elektruoniliselt muuseum(ätt) muhumuuseum.ee

28. detsembrikuu päeva õhtast kellu 17 uotab muuseum teitid aga põhuõhtale Tuoma taluse. Laalame jälle seltsis vanu laula.

30. detsembri õhta kellu 21 alates soab jalga kieruta ja pidu pidada Muhu põhikuoli ruumides ansambli „Lehmakommionud“ muusika soatel. Kis selle kohja pialt lisainfut tahab soaja, küsige Anneli Tamme käest.
Teitega uo päris kena juttu aada küll. Ma mõtlesi, et taris viel üks pühadesai küpseta ja sõnna ma siis nüid lähegid. Teitele suovi ikka ead vanaoasta lõpetamist. Oidke ennassid liia süöma ja liia juoma iest. Ja kui kangeste kurb miel kallale kipub, vahest ju mõni uo üksi jään või muidu pühade aegas vahel võemenduvad emutsioonid… otsige aga abi. Kis küsib, sellele andasse – või mismuodi sie nüit reagitsegid.

Omast käest või ütelda, et teese muret kõrvalt voadata uo päris aige tunne. Aga aidata ep soagid tatta enne, kut ta ise seda abi küsima tuleb. Võib ju pakkuda, et „ma aita“, aga inimene`p ruugi seda lihtsaste vastu võtta. Kuldse kesktiena – näeta, et oled valmis abistama, kui näed seda suutvad ja tahtvad ja siis uota nõnnakaua, kui seda abi koa vastu võetse.

Oma abi pakub sotsiaalpedaguog Evi Männik, kuolis kessikuti 8.35 – 16.00, neljabe 7.45 – 16.00. riede 7.45 – 16.30. Kui lassijuhatajaga kokku leppida, esineb ta lassijuhataja tundis ja osaleb lassi lastevanamate kuosolekutel. Nõus tegema individuaalsid vestlusi väljaspuol ielpuol nimetat aegasid, siis tuleb aga ta omaga kokku leppida tel 52 27 439, õhtati 45 45 278.
Olge terved!

Print Friendly, PDF & Email