Terit ja jõuluvalgust!

Terit ja jõuluvalgust!

 

Suuremad vallakesksemad avalikud üritused, misel liitsõna esimene puol „jõulu-„ märgit, tehti mineva nädali ää. Riede pieti Jõululoata Kaubahuovis Liival ja põhikuolis. Kuolilapsed sattusid kauplemisest nõnna vaimu, et mõtlevad, kas mitte äkist kevadepuole koa ühte loata tiha. Lusti ja säravid silmi jägus mõlemil puol, kuigid vilu ilm kimbutas rinkijalutajud.

Nautse Mihklil ettevõetud kahepäevane Jõulumoa läks kenaste korda. Lasteaa rahvas pidas postikonturid, kus suovijad said jõulumehele kirja postita, Oade ja Eede ja Tokiruosi tublid naesed toimetasid meisterdamise ja piparkuokide ruumides, Ätse memmed jägasid glögi, jõulumehe õpilased ehk miesansambel aitasid tinaga õnne valada, vahepial Ätses ja Tokkroes vehkisid tantsida.

Muhu muuseum ja miesansambel pidasid tunnise vinaali, kus peremies Albert Noor ja perenaene Meeli Oidekivi reaksid mieste laulude vahele vanu jõulukombid. Igavene vägev Jõulusokk (Veiko Saarkoppel) tegi vigurid ja tatta katsus ohjelda Mihkel Ling kõige oma väega. Lõpuks tulli jõulumies, kis olli ää kaodan oma kingikoti, mineva – jõuludest soadik põlle seda näin. Noh, sie leiti kambapiale soalinurgast üles, minevast oastast viel mõni pakkkid sihes. Nie jaotati julgemate vahel ää. Ja julgid jägus, uhkid salma loeti, nii et voatajad naeru käe kõõksusid.

Teisibe toimus Muhu kuolis Talvekontsert. Vähe õredamalt osavõtjatega mineva – oastasega võrreldes, aga siiskid kena. Õredamaks jääb soal aga juba siepärast, et lassid jäävad lastevaesemaks. Talvekontsert ou aga avalik esinemine, sõnna oleks võin koa rohkem voatajud tulla küll.
Teisibe omingustpuole soabus aga nuordekeskusele kingituseks kümmekonna arvutid, mise kohja piale toemetasid Akadiemia nuored ja mise soamise läbireakimised toimusid juhataja Arnek Grubniku ja Igor Gräzini vahel juba sui.

Nuordekeskus jõudis viel sellesamma päeva võerusta kuoli omavalitsuse jõulupidulisi. Pieti vikturiin ja tehti põnevid asju ja köis jõulumies, abe ies ja reakis lastega ruotsi kieles.

Kuolilaste ühine jõulupidu toimub täna.

Lasteaa jõulupidu pietse uome, riede. Kellu 12 uodatse kodusid lapsi oma vanamatega ja kellu 16 rallivad asutuse kasvandikud koa vanamatega. Tiema uo päkapikud, missugused nad uo ja kus ja miks ja millal…
Muhu muuseum teavitab, et täpselt nädali pärast, tuleva neljabe, 28. detsembril, uodatse teitid muuseumi Põhuõhtale vanu laula jälle laulma. Et sõuke pühadevahe üritus. Suoja ahu eares laalame ääled lahti ja miele rõõmsaks.

Muhu valla oastalõpupidu toimude põhikuoli ruumides. Tansiks mängide Lehmakommionud. Sõuke muusikaline kollektiiv. Infu Anneli Tammelt.
Nie, kelle jõuluspurt alles puole pial ja kingikott vajaks viel lisa – käsitüöselts Oad ja Eed tegavad oma poe uksed Liival Kaubahuovis teite jaoks espetsiaalselt lahti täna, oome ja tunaoome. Kellu 10–15, 21.-23. detsembrikuu päeval olge virgad ää kasutama.

Hellamoa külakeskuses mineva teisibe toimun Liiva ja Hellamoa päevakeskuste kohtumiste omingu korjas kohja piale ulga inimesi. Inimeste mieled ollid rõõmsad, külas köis jõulumemm ja üllatusena esinesid lasteaalapsed.

Uome, riede, kellu 20 toimub Hellamoa külakeskuses Külade Jõulupidu. Pakutse kohvi ja piparkoeka. Esinema tuleb Maali bänd – või kuidasmuodi seda kirjutatsegid.

Suur jõulurutu – jutt tulli jälle välja. Pidage oma mieled rahulikud, kier võib muidu ülepia kokku lüia ja kellele neid närvilisi tegelasi vaja siis uo, iseomale uopiskid mitte. Jõulutunne uogid esimeseks just ingeline seisukoht, sihelmine olemine, mise sisse minnes valgus südame avab.Oidke ikka pühadeaegas ja muidu koa kenaste kokku! Ja korjake oma aardekarpi ikka ainult äid mälestusi.

Print Friendly, PDF & Email