Tööta on 1,5 protsenti Eesti tööealistest inimestest (1)

1. detsembril 2006 oli Tööturuametis registreeritud 12 203 töötut, mis moodustab 1,5 % Eesti tööealisest elanikkonnast (vanuses 16 aastat kuni pensioniiga). Võrreldes 1. novembriga 2006. a oli registreeritud töötuid 184 inimese võrra rohkem (+1,8%). Võrreldes aga 2005. aasta 1. detsembriga vähenes töötute arv 46%.

Novembris otsis Tööturuameti vahendusel tööd 15 236 töötut. Uute töötutena registreeriti 1352 inimest. 1. detsembril oli Tööturuametis registreeritud 1319 noort töötut (vanuses 16-24 aastat) ning vanemaealisi (üle 50-aastaseid) oli 4071.

Töötuse tase on endiselt kõige kõrgem Ida-Virumaal, kus on töötuna registreeritud 3,5% maakonna tööealisest elanikkonnast, ja Valgamaal, kus see näitaja on 3,2 %. Kõige madalam on töötuse tase Harjumaal (0,8%) ning Raplamaal (0,9%).

Novembrikuu jooksul oli Tööturuametil vahendada 10 201 tööpakkumist ning 1. detsembril oli vabu töökohti 7658. 63% vabadest töökohtadest asub Harjumaal ning kõige vähem tööpakkumisi oli novembrikuus Hiiumaal (0,5% kõikidest tööpakkumistest).

Print Friendly, PDF & Email