Valitsus kiitis heaks SA Ugala Teater moodustamise

Valitsus volitas tänasel istungil kultuuriministrit asutama riigi sihtasutust SA Ugala Teater. Loodav sihtasutus võtab üle seni kultuuriministeeriumi poolt hallatava Viljandi Draamateater Ugala funktsioonid.

SA Ugala Teater eesmärkideks on professionaalsete lavastuste loomine ja esitamine, eesti rahvuskultuuri rikastamine ja eesti kultuurimõtte ning keele hoidmine ja edendamine. Samuti lavastuste tutvustamine väljaspool Eestit ja võimaluste loomine maailma teatrikunsti tutvustamiseks eesti vaatajatele ning teatrikunsti ja kultuuri populariseerivate ürituste korraldamine.

Kultuuriministeerium on juba alates 2002. aastast väljendanud kavatsust moodustada enamiku riigiteatrite asemel riigi asutatud või riigi osalusega sihtasutused. Tänaseks tegutsevad sihtasutusena kolm endist riigiteatrit – sihtasutus Eesti Draamateater, sihtasutus Vene Teater ja sihtasutus Rakvere Teatrimaja. Kõigi kolme etendusasutuse tegevus sihtasutusena on käivitunud hästi.

Print Friendly, PDF & Email