Hea Teatri auhinna sai VAT Teatri lavastaja Aare Toikka

Laupäeval, 9. detsembril andis Eesti Teatrikriitikute Ühendus välja Hea Teatri auhinna. Juba viiendat aastat väljaantava auhinna pälvis tänavu VAT Teatri kunstiline juht ja lavastaja Aare Toikka.

Teatrikriitikud pidasid seejuures eelkõige silmas Toikka viimaste aastate lavastusi nagu “Pal-tänava poisid”, “Klammi sõda” ja “Elvis oli kapis”. Mitte vähem tähtsana tõsteti esile Toikka üldist suhtumist teatrisse ja oma töösse ning kindlasti ka VAT Teatri edukat loomingulist juhtimist.

Viimati lavastas Aare Toikka Kuressaare Linnateatris lasteetenduse „Väike Merineitsi”.

Hea Teatri auhind on Eesti Teatrikriitikute Ühenduse igal aastal välja antav preemia. HTA antak­se loo­min­gu­lis­te saa­vu­tus­te eest, mi­da krii­ti­ku­te ühen­dus peab tä­he­le­pa­nu­väär­seks ees­ti teat­ri­pil­dis, vas­ta­vas loo­min­gu­vald­kon­nas või konk­reet­ses loo­me­loos. HTA ei mär­gis­ta ilmtingima­ta hooaja tipp­la­vas­tust või -rol­li, vaid tun­nus­tab pi­gem teat­ri­te­gi­jat, kel­le loomingulised põ­hi­mõt­ted ja saa­vu­tu­sed kõ­ne­le­vad tõ­si­sest suh­tu­mi­sest teat­ri­kuns­ti.

Auhinnaks on Ave Nahkuri maal, mis on tehtud konk­reet­se­le ini­me­se­le ja kind­lal, seda inimest iseloomustal tee­mal.

Va­ra­se­mad Hea Teatri auhinna lau­reaa­did on Gui­do Kan­gur (2002), And­res Noor­mets (2003), Aleksander Eelmaa (2004), Maarika Vaarik (2005).

Print Friendly, PDF & Email