Na, tervidus teitele!

Na, tervidus teitele!

 

Mes ma nüid oska soole öölda?
Et see oo nüid Saaremaa peel keikse uiem aealeht ning ma kerjuda ka sii! Ning et preet valimist tulemas oo, tegi mo vanamor moole eelmise pühabe umigu selgeks, et kui sa vanamees sii sennes lehtes poliitigad kipudad, siis ma lehe kerigukoori laulma ning sa tuled ning paned ega pühabe umigu korjanduse kasti 10 krooni, palud kuuri taga ilma öllepudelta oma patud andeks, klopid pöranda riided ee ning kui ma kuju tule, siis ma ole soo jäuks nat üks mooses, kis soole nöukse vabaduse annab, et sa vöid köiksugust asju tehja, mes ma sool luba…

Teedsa – see ehmadas mind ee, sest sa jo mo vanamori peeks teedma – kui ta midad pehe vetnd oo, siiss see seel oo – olga see peevalu, einapebred, kakskümmen viis aastad tagasi bussist maha jeemine, mo pisine penss, sest ta saab jo laste peeld rohkem – keik oo taal keikse aeg meeles ning äga ma taaga vaidlema äi akagid. Ühekorra proovisi – köökis oli kaks tund aega nöuke kisa nat Poe-Manni süituse vötmise juures, kus neli meest raudkangidega ammetis olid. Neh Mann oli siiss jüba viikümnele lisemal kut neljakümnele…

Neh moole lubadi kerjudamise eest vehe natust raha ka maksa, a loedi kohe sönad peele ka, et kui sa sii akad aasima, et “önn äi peitu rahas mette”, siiss vöid oma jüttust Juhanile poe taga reekida, kui tei ölut sesse larbite, a mede poold oo JOKK ning meite keest p’saa sa sentigid. Ma oli kohe nöus, sennepärast et äga önn äi peitugid jo rahas, vaid senne ulgas, …et kui palju sool teda oo.

Nehja, ma pea ülese tunnistama, et ma ole vehe iidlane ka, a ee sa sennepärast reede aealehte mette ostmata jäta, sest vaada – iidlast ning saarlast oo mölemad kövad mihed ning erm va targad, ainuld et iidlane oo seda vehe vale koha peel…Sest ma kuultsi Kadi raadjust, et nad tahtvad nüid Iiumaale kaks tükki körgemad kooli tehje. Ma küsi soo keest – kus kohapeeld nee majad täis tehtakse? Toovad nad siia kidast kasahhist, nenda et meite maatöugu lambud soole kahe aasta pärast viltus silmtega otsa vaatvad vai oo see jälle üks prujekt nat sii ühe parteigagid, kis peele saksa söamihe maha vetmise ning riigikogus peldigupaberi raidamise mette midad muud pole teind. Sest üks Kärde kooli öpedaja ütles sii möni aasta tagasi, et Iiumaale äi jee varsti muud midad kut pintsunärid ning lambud, a sii Saaremaal – ma vaada, seda mured äi ole – peele soomlaste oo saarlasi ning lambuid ka.

Mool oleks soole muidud palju reekida, et sa omal muistuse ikke ees muistad oida, a preet oo sedamoodi, et… olga ning!

Print Friendly, PDF & Email