Koolituskeskus Osilia sai 10-aastaseks

Täna tähistab piduliku konverentsi ja koosviibimisega oma kümnendat aastapäeva KG koolituskeskus Osilia.

Koolituskeskus alustas 1.detsembril 1996 õpetajate maakondliku täienduskoolituskeskusena. Tänaseks on tegevust laiendatud uutele teemavaldkondadele ja sihtrühmadele ning nüüd viiakse läbi nii täiendkoolitust kui ka vabahariduslikku ning tasemekoolitust. Kümne tegutsemisaasta kestel on keskus koolitajana saanud omaseks paljudele meie maakonna ettevõtetele ja asutustele. Raha teenib Osilia endale koolituse ja muude projektidega ise. 2005. aastal korraldas Osilia 88 mitmesugust koolitusüritust, millest võttis osa 2489 inimest.
Aastate jooksul on Osilia läbi viinud erinevaid koolitusi nagu näiteks koolikorralduse magistriõpe, tervisekasvatuse kursus, riigiteaduste magistriõpe.

Osilia peamine koostöö partner on Tallinna Ülikool, head koostöösuhted on kujunenud Tartu Ülikooli ja Avatud Meele Instituudiga. Kümne aasta jooksul on Osilias lektorina esinenud ligi 450 inimest. Tihedat koostööd tehakse ka kohalike lektoritega.

Koolituskeskuse juhataja Maie Meius töötab Osilias 1998. aastast alates.

Print Friendly, PDF & Email