Elamukvartal trügib tervisepargi alale (18)

Elamukvartal trügib tervisepargi alale

 

Roomassaare ja Marientali tee ristmiku lähedale kavandatud väikeelamurajoon tungib linna üldplaneeringut rikkudes häirivalt lähedale tervisepargile. Kuressaare linna ja ettevõtja Raul Singi koostöös arhitektuuribüroolt Lokomotiiv tellitud väikeelamukvartali eskiislahendus asetab 20 elamut alale, mis linna üldplaneeringu järgi on puhkemets. Kohati jääb tervisepargi jooksurada kruntidest vaid viie meetri kaugusele.

„Igasugune metsas jooksmise tunne kaob ära,” kommenteeris eskiislahendust tervisepargi kasutaja Tiit Tilk. Lisaks vähendab tervisepargi turvalisust jooksuradade lähedusse kavandatud haagissuvilate parkimiskoht. Tervisesportlased on häiritud olukorrast, kus linna uue elamukvartali rajamine toimub otseselt tervisepargi arvelt.

Kuressaare linnaarhitekti Toomas Paaveri sõnul ületab eskiislahenduses pakutu tõepoolest linna üldplaneeringus elamuehituseks lubatud piirid. Samas kinnitas Paaver, et siseministeeriumi juhiste kohaselt ei loeta antud piiride muutmist üldplaneeringu rikkumiseks, kuna kavandatu on üldplaneeringu põhilahendusega kooskõlas.

Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja Jüri Lass ütles, et seadus lubab üldplaneeringut muuta põhjendatud vajaduse korral, kuid reeglina tuleks üldplaneeringus kehtestatust kinni pidada. „Linn peab esitama väga motiveeritud kaalutlused, miks on vaja mingis kohas midagi muuta ja kuidas see linna arengule kasulik on.”

Elamute paigutamisel on arhitektuuribüroo lähtunud Paaveri sõnul linna antud lähteseisukohtadest, mis tuginevad 2003. aastal keskkonnateenistuse poolt välja pakutud lahendusele säästa ehitusest üldplaneeringuga ehituse alla kavandatud kõrghaljastust.

Esmaspäeval toimunud eskiislahenduse avalikul arutelul andsid linna esindajad tervisesportlastele järele ning nõustusid vähendama projekti mahtu kahe elamu võrra, mille tulemusel laieneb hoonete ja jooksuraja vaheline ala viielt meetrilt 30 meetrile.

Tiit Tilk märkis, et kruntide nihutamine jooksurajast 30 m kaugusele on pigem kosmeetiline muudatus, sest mitmele hektarile puhkemetsa alal tulevad ikkagi elamud. „Olen paraku ka realist ja mõistan, et üldplaneeringu joone täielik järgimine on võimatu,” lausus Tilk.

Lähemas tulevikus pärast detailplaneeringu valmimist läheb see avalikule arutelule, kus on võimalik esitada ettepanekuid detailplaneeringu tingimuste muutmiseks.

Print Friendly, PDF & Email