Kaarma liitus ühtse haridusruumiga

Kaarma valla volikogu kiitis eile heaks Kuressaare linna ja Kaarma valla ühtses haridusruumis tegutsemise kokkuleppe, mis tagab mõlema omavalitsuse elanikeregistrisse kuuluvate laste vastuvõtmise lasteaedadesse-koolidesse võrdsetel alustel.

Siiski otsustati, et leping vaadatakse igal aastal uuesti üle, sest olukord haridusruumis võib muutuda.

Kokkuleppe kohaselt hakatakse Kaarma valla lapsi kohtlema Kuressaare linna koolidesse ja lasteaedadesse võtmisel võrdsetel alustel linnalastega, sama kehtib linna laste vastuvõtmise kohta Kaarma valla koolides.

Nii Kaarma vald kui ka Kuressaare linn võtavad endale kohustuse osaleda proportsionaalses ulatuses ka üldhariduskoolide ja lasteaedade investeeringuteks tehtavate kulutuste katmisel.

Eelnõu kohaselt peab Kaarma vald eraldama Kuressaare linna lasteaedade investeeringute katteks sel aastal 227 000 krooni ja üldhariduskoolide investeeringute katteks 617 000 krooni. Kuressaare linnal tuleb eraldada Kaarma valla koolide investeeringute katteks 78 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email